Open Access

 

Open Access – otwarty dostęp - oznacza wolny, powszechny, trwały i natychmiastowy dostęp dla każdego użytkownika sieci do cyfrowych form  zapisu danych i treści naukowych oraz edukacyjnych.

Polityka Open Access przyjęta przez Wydawnictwo KOMAG  opiera się na przekonaniu, że podstawą rozwoju nauki jest otwartość. Ma na celu umożliwienie Autorom zwiększenia cytowalności prac naukowych przez zamieszczanie elektronicznych wersji opublikowanych artykułów w bazach referencyjnych, w repozytoriach naukowych i na stronach internetowych. Natychmiastowe rozpowszechnianie wyników badan przyczynia się do wzrostu nowej wiedzy i zwiększonego wpływu prowadzonych badań na rozwój nauki.

Dlatego też, Autorzy artykułów zakwalifikowanych do publikacji w kwartalniku Mining Machines oraz w materiałach konferencyjnych KOMEKO i KOMTECH są zobowiązani do przeniesienia na wydawcę (Instytut Techniki Górniczej KOMAG) praw do wykorzystania sporządzonego tekstu i jego zamieszczania w wersji elektronicznej na stronie internetowej Wydawnictwa lub udzielenia wydawcy nieodpłatnej licencji na wykorzystanie i rozporządzanie opracowanymi utworami z zachowaniem praw majątkowych przez autora.

Publikowane treści będą zamieszczane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Użycie Niekomercyjne 3.0 Polska (CC-BY-NC).

Przyznanie wydawcy tych praw gwarantuje wyeliminowanie opóźnień w upowszechnianiu wyników badań, zaś Autorzy stają się szerzej rozpoznawalni. Wersje elektroniczne publikowanych artykułów są bowiem zamieszczanie nie później niż z chwilą ich formalnej publikacji.

 

Polecamy