Główna Certyfikacja Informacje dla klientów Komunikaty archiwalne

Komunikaty archiwalne

Komunikaty IV kwartał 2015

Komunikat nr 4/2015 – IV kwartał

Szanowni Państwo,

W dniu 23.09.2015 r. została opublikowana nowa norma ISO 9001:2015. W chwili obecnej jest ona dostępna tylko w dwóch wersjach językowych: angielskiej i niemieckiej.

 

Zgodnie z Rezolucją IAF nr 2013-15 podjętą przez Zgromadzenie Ogólne IAF w dniu 23 października 2013 r. został ustalony trzyletni okres przejścia dla normy ISO 9001:2015, kończący się w dniu  15.09.2018 r.

W tym czasie wszystkie organizacje posiadające certyfikowany system zarządzania jakością mają obowiązek przejść na nową normę ISO 9001:2015.

 

Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca jako jednostka certyfikująca systemy zarządzania zachęca do przeprowadzenia analizy wpływu / oceny różnic wynikających z konieczności wdrożenia nowej normy ISO 9001.

 

W przyszłości KOMAG planuje przeprowadzenie szkoleń z zakresu wymagań nowej normy. Zachęcamy do dalszego śledzenia naszych komunikatów.

 

Dodatkowe informacje – dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , mgr inż. Grzegorz Jeziorowski tel. (32) 23-74-463, e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Komunikaty III kwartał 2015

Komunikat nr 3/2015

Szanowni Państwo,

Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca uprzejmie informuje, że z dniem 15.07.br wydano zmienione programy certyfikacji wyrobów typu 1b, 3 i 5 oraz wprowadzono nowy program certyfikacji wyrobów typu 1a.

W programie typu 1a działaniom związanym z określeniem właściwości wyrobu poddaje się co najmniej jedną próbkę reprezentatywną wyrobu. Certyfikat zgodności wydawany jest dla typu wyrobu, którego właściwości są określone w certyfikacie, a kolejne wyprodukowane egzemplarze wyrobów nie są objęte atestacją zgodności przeprowadzoną przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą. Przedstawione do badań próbki są reprezentatywne dla później wyprodukowanych egzemplarzy wyrobów, a producent ma prawo do wykazywania, że zostały wytworzone zgodnie z certyfikowanym typem. Jednostka certyfikująca udziela producentowi prawa stosowania certyfikatu zgodności jako podstawy do oświadczenia, że kolejne wyprodukowane egzemplarze wyrobów spełniają wyspecyfikowane wymagania.

Nowe wydania programów certyfikacji wyrobów typu 1a, 1b, 3 i 5 zostały zatwierdzone Uchwałą nr 8/2015 Rady Zarządzającej z dnia 3.08.br oraz zostaną przekazane Polskiemu Centrum Akredytacji do oceny i akceptacji.

 

Informacje o aktualnych wydaniach programów certyfikacji znajdziecie Państwo w zakładce Programy certyfikacji.

 

Dodatkowe informacje: mgr inż. Grzegorz Jeziorowski tel. (32) 23-74-463, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Komunikaty II kwartał 2015

Komunikat nr 2/2015

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 4.05.br Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca wprowadził zmiany w dokumentacji systemu zarządzania, wynikające m.in. z konieczności dostosowania do jej aktualnych wymagań norm: PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 „Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi” oraz PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01 „Ocena zgodności. Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów” oraz z wdrożenia systemu certyfikacji 3 wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01.

W wyniku wprowadzonych zmian opracowano nowe wydania programów certyfikacji:

PC-DBA/01         Program certyfikacji wyrobu – System certyfikacji 1b,

PC-DBA/02         Program certyfikacji wyrobu – System certyfikacji 3,

PC-DBA/03         Program certyfikacji wyrobu – System certyfikacji 5,

PC-DBA/09         Program wydawania opinii w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych,

które zostały przekazane Polskiemu Centrum Akredytacji do akceptacji.

 

Aktualne wymagania stosowane przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą przy certyfikacji wyrobów dotyczące systemów certyfikacji oraz wydawania opinii w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych znajdziecie Państwo w zakładkach Certyfikacja wyrobów oraz Programy certyfikacji.

 

Dodatkowe informacje: mgr inż. Grzegorz Jeziorowski tel. (32) 23-74-463, e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Komunikaty I kwartał 2015

Komunikat nr 1/2015

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia często zawierają warunek, aby rurociągi stosowane w zakładach górniczych spełniały także wymagania normy PN-EN 13480-5:2005 „Rurociągi przemysłowe metalowe. Część 5: Kontrola i badania”, mimo że została ona zastąpiona z dniem 4.10.2012 r. normami: PN-EN 13480-5:2012 oraz PN-EN 13480-5:2012/A1:2014-02, zharmonizowanymi z Dyrektywą 97/23/WE (PED – ciśnieniową).

Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca uprzejmie informuje, że w odpowiedzi na liczne zapytania producentów/dostawców dotyczące minimalnych kryteriów oceny rurociągów przemysłowych metalowych na zgodność z pełnym zakresem normy PN-EN 13480-5:2005, został opracowany specjalny dokument zawierający wykaz wymagań, którego celem jest spójne przedstawienie wymagań dla dostawców/producentów ubiegających się o stwierdzenie zgodności z w/w normą.

Podmioty gospodarcze zainteresowane otrzymaniem certyfikatu zgodności lub certyfikatu uprawniającego od oznaczania rurociągów znakiem bezpieczeństwa, które zwrócą się do Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej z wnioskiem o certyfikację wyrobów na zgodność z normą PN-EN 13480-5:2005, otrzymają wspomniany dokument jako załącznik do oferty.

Producenci i dostawcy, którzy posiadają aktualne certyfikaty dla rurociągów, wydane w systemie 5 wg PKN-ISO/IEC Guide 67:2007 przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą, otrzymają w najbliższym czasie „Minimalne kryteria oceny rurociągów przemysłowych metalowych na zgodność z pełnym zakresem normy PN-EN 13480-5:2005 stosowane przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą ITG KOMAG” przesyłką pocztową.

Dodatkowe informacje mgr inż. Grzegorz Jeziorowski tel. (32) 23-74-463, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Strona 1 z 6