Informacje dla autorów

Redakcja przyjmuje oryginalne, nie publikowane wcześniej artykuły o merytorycznej zawartości odpowiadającej profilowi czasopisma.

Redakcja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z opublikowania artykułu jeśli:

  • jego tematyka nie mieści się w profilu czasopisma,

  • artykuł nie uzyska pozytywnych recenzji,

  • artykuł jest niekompletny lub zawiera materiały graficzne o zbyt niskiej jakości,

  • nie został przygotowany zgodnie ze wskazówkami edytorskimi.

Zobacz:

Zasady redagowania artykułów w kwartalniku "Maszyny Górnicze" [doc] - Szablon artykułu

Bibliografia - wskazówki dla autorów [PDF]

 

Od autora/autorów publikacji wymaga się:

  • ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt,
  • jawności informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład  merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.).
  • osoba wnosząca istotny wkład w powstanie publikacji, a nie podana wśród autorów, powinna  być wymieniona w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.


1.    Wszelkie wykryte przypadki „ghostwritingu” i „guest authorshipu” będą demaskowane,  włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

 

2.    Tekst przeznaczony do publikacji należy przekazać wraz z wypełnionym formularzem obejmującym zgłoszenie artykułu do publikacji oraz oświadczenie autora/ów do siedziby Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach, przy ul. Pszczyńskiej 37, (Sekretarza Wydawnictwa KOMAG lub Sekretarza Redakcji „Maszyny Górnicze”),


3.    Wstępna akceptacja manuskryptu publikacji, następuje po sprawdzeniu przez Sekretarza Wydawnictwa pod względem formalnym:

  • zawartości pierwowzoru publikacji, tj. czy zawiera: stopnie i tytuły naukowe/zawodowe, autora/autorów; afiliacje autora/autorów (tytuł; streszczenie; wstęp (wprowadzenie); ujęcie problematyki w punktach, podsumowanie; spis literatury (bibliografię),
  • karty zgłoszenia artykułu.


4.    Kwalifikację manuskryptu artykułu do recenzji dokonuje Redaktor tematyczny.

5.    Uzyskanie pozytywnych recenzji.

6.    Dostarczenie przez autora/autorów manuskryptu uwzględniającego uwagi recenzentów.

7.    Korekta zrecenzowanej wersji artykułu przez Redaktora językowego oraz Redaktora statystycznego.

8.    Zatwierdzenie do druku ostatecznej wersji manuskryptu artykułu przez Redaktora Naczelnego „Maszyn Górniczych”.

Uwaga: Redakcja nie pobiera opłat za proces wydawniczy (APC - Article Processing Charge) oraz opłaty za zatwierdzenie tekstu.

Formularz do pobrania: Karta zgłoszenia [doc].

 

Niezbędnym warunkiem opublikowania artykułu jest przekazanie przez autora/autorów praw autorskich i majątkowych do artykułu na rzecz Instytutu Techniki Górniczej KOMAG (Karta zgłoszenia artykułu).

 

Zapora "ghostwriting"

Czytelnicy kwartalnika „Maszyny Górnicze” mają  pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu.
Redakcja kwartalnika wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
Redakcja wymaga podania  informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

 

Osoby zainteresowane publikowaniem w „Maszynach Górniczych” proszone są o nadsyłanie materiałów na adres redakcji:

Instytut Techniki Górniczej KOMAG
ul. Pszczyńska 37
44-101 Gliwice

lub na adres Sekretarza redakcji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.