Komunikat nr 1/2021 - I kwartał

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 29 grudnia 2020 r. w Zakładzie Badań Atestacyjnych Jednostce Certyfikującej zostały wprowadzone nowe wzory wniosków o certyfikację wyrobów oraz odrębny wniosek o przechowywanie dokumentacji. Właściwe formularze znajdują się w zakładce „Certyfikacja -> Informacje dla klientów -> Przydatne druki”.

Prosimy zwrócić uwagę na wprowadzony podział pomiędzy wnioskami o certyfikację wyrobów w obszarze regulowanym (objętym dyrektywami UE) oraz certyfikację wyrobów w obszarze dobrowolnym i wydawania opinii.

 
Dodatkowe informacje – Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej, dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Komunikat nr 4/2020 - III kwartał

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że w dniu 1 kwietnia 2020 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (OJ L 102) decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/480 w sprawie norm zharmonizowanych dla maszyn, opracowanych na potrzeby dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem zaktualizowanych certyfikatów, uwzględniających normy wyszczególnione w opublikowanym wykazie norm zharmonizowanych dla wyrobów, których zgodność została potwierdzona przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą, prosimy o zwrócenie się ze stosownym wnioskiem do naszego Zakładu.

 
Dodatkowe informacje – Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej, dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Komunikat nr 3/2020 - III kwartał

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że w dniu 25 lutego 2020 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (OJ L 54) decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/260 w sprawie norm zharmonizowanych dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej, opracowanych na potrzeby dyrektywy 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/260 wprowadza odniesienia do norm zharmonizowanych EN IEC 60079-0:2018, Atmosfera wybuchowa – Część 0: Wyposażenie – Wymagania ogólne (IEC 60079- 0:2017) oraz EN 1127-1:2019, Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem – Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.

Ustalono okres przejściowy na wdrożenie do stosowania wymagań znowelizowanych norm:

- EN 60079-0:2012 + A11:2013, Atmosfery wybuchowe – Część 0: Wyposa­żenie – Wymagania ogólne – do 6 lipca 2021 r. oraz

-  EN 1127-1:2011, Atmosfery wybuchowe – Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem – Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka – do 1 lutego 2022 r.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem zaktualizowanych certyfikatów, uwzględniających normy wyszczególnione w opublikowanym wykazie norm zharmonizowanych dla wyrobów, których zgodność została potwierdzona przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą, prosimy o zwrócenie się ze stosownym wnioskiem do naszego Zakładu.

 
Dodatkowe informacje – Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej, dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Komunikat nr 2/2020 - III kwartał

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 09.09.2020 r. Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca uzyskał prawo do posługiwania się elastycznym zakresem akredytacji nr AC023.

Ponadto informujemy, że zakres akredytacji został ograniczony. W związku z powyższym nie będzie prowadzona certyfikacja wyrobów według programu 5.

W przypadku ograniczenia zakresu akredytacji PCA wymaga wycofania certyfikatów, które wydane były w programie 5. Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca podejmie działania związane z sukcesywną wymianą certyfikatów, o czym będzie swoich Klientów indywidualnie informować.

Dodatkowe informacje – Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej, dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Komunikat nr 1/2020 - I kwartał

Szanowni Państwo,

w związku z aktualną sytuacją, spowodowaną pandemią koronawirusa, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 podjęliśmy działania, które mogą mieć wpływ na bieżącą obsługę, mianowicie:

  • ograniczamy liczbę pracowników w siedzibie, w związku z tym zachęcamy Państwa do kontaktu zdalnego,
  • inspekcje, nadzory i audity przypadające w okresie stanu epidemii, zostają przesunięte na uzgodnione z Państwem nowe terminy (po odwołaniu stanu epidemii),
  • nasi pracownicy będą indywidualnie ustalać z Państwem tryb postępowania w zakresie realizacji procesów certyfikacji/oceny zgodności/wydawania opinii/nadzoru,
  • działania wymagające bezpośredniego kontaktu będziemy, w miarę możliwości, wykonywać zdalnie z wykorzystaniem narzędzi do komunikacji audio i video.

Chcemy podkreślić, że wprowadzone restrykcje wynikają z realizacji działań zalecanych przez polski rząd i służby publiczne oraz z troski o nasze wspólne bezpieczeństwo, jednocześnie pozwalają na kontynuowanie działalności przez jednostkę certyfikującą.

W razie pytań czy wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji w kontakcie najlepiej drogą elektroniczną.

Jednocześnie informujemy, że jeżeli nastąpią dalsze obostrzenia będziemy Państwa informować na bieżąco.

Dziękujemy za zrozumienie i współpracę.