Komunikat nr 5/2021 - II kwartał

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że w dniu 28 maja 2021 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (OJ L 190) decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/867 w sprawie norm zharmonizowanych dla zabawek, opracowanych na potrzeby dyrektywy 2009/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem zaktualizowanych certyfikatów, uwzględniających normy wyszczególnione w opublikowanym wykazie norm zharmonizowanych dla wyrobów, których zgodność została potwierdzona przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą, prosimy o zwrócenie się ze stosownym wnioskiem do naszego Zakładu.

 

Dodatkowe informacje – Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej, dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Komunikat nr 4/2021 - II kwartał

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że norma PN-EN 60079-0:2013-03 (EN 60079-0:2012) oraz dodatek do normy PN-EN 60079-0:2013-03/A11:2014-03 (EN 60079-0:2012/A11:2013) są aktualne w ocenie zgodności do 6 lipca 2021 r.

Norma została zastąpiona przez wydanie normy PN-EN IEC 60079-0:2018-09 (EN IEC 60079-0:2018) i jest już dostępna w języku polskim.

Zwracamy uwagę, iż koniecznym jest przeprowadzenie weryfikacji posiadanych dokumentów certyfikacyjnych potwierdzających zgodność z przywołanym wydaniem normy z 2013 r. oraz aktualizacja certyfikatów.

 

Dodatkowe informacje – Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej, dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Komunikat nr 3/2021 - II kwartał

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 2 marca 2021 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (OJ L 73) decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/337 w sprawie norm zharmonizowanych dla maszyn, opracowanych na potrzeby dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem zaktualizowanych certyfikatów, uwzględniających normy wyszczególnione w opublikowanym wykazie norm zharmonizowanych dla wyrobów, których zgodność została potwierdzona przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą, prosimy o zwrócenie się ze stosownym wnioskiem do naszego Zakładu.

 

Dodatkowe informacje – Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej, dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Komunikat nr 2/2021 - II kwartał

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że na Naszej stronie internetowej ukazały się nowe, zaktualizowane wydania Informatorów dotyczących oceny zgodności w obszarze dyrektyw 2014/34/UE (ATEX), 2006/42/WE (MD) oraz 2009/48/WE (TOYS).

Dokumenty dostępne są w zakładce „Certyfikacja -> Ocena zgodności -> Dyrektywa (…) -> Informator (…)”.

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi wydaniami Informatorów, w celu usprawnienia procesów certyfikacji wyrobów.

 

Dodatkowe informacje – Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej, dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Komunikat nr 1/2021 - I kwartał

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 29 grudnia 2020 r. w Zakładzie Badań Atestacyjnych Jednostce Certyfikującej zostały wprowadzone nowe wzory wniosków o certyfikację wyrobów oraz odrębny wniosek o przechowywanie dokumentacji. Właściwe formularze znajdują się w zakładce „Certyfikacja -> Informacje dla klientów -> Przydatne druki”.

Prosimy zwrócić uwagę na wprowadzony podział pomiędzy wnioskami o certyfikację wyrobów w obszarze regulowanym (objętym dyrektywami UE) oraz certyfikację wyrobów w obszarze dobrowolnym i wydawania opinii.

 
Dodatkowe informacje – Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej, dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Komunikat nr 4/2020 - III kwartał

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że w dniu 1 kwietnia 2020 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (OJ L 102) decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/480 w sprawie norm zharmonizowanych dla maszyn, opracowanych na potrzeby dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem zaktualizowanych certyfikatów, uwzględniających normy wyszczególnione w opublikowanym wykazie norm zharmonizowanych dla wyrobów, których zgodność została potwierdzona przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą, prosimy o zwrócenie się ze stosownym wnioskiem do naszego Zakładu.

 
Dodatkowe informacje – Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej, dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Komunikat nr 3/2020 - III kwartał

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że w dniu 25 lutego 2020 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (OJ L 54) decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/260 w sprawie norm zharmonizowanych dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej, opracowanych na potrzeby dyrektywy 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/260 wprowadza odniesienia do norm zharmonizowanych EN IEC 60079-0:2018, Atmosfera wybuchowa – Część 0: Wyposażenie – Wymagania ogólne (IEC 60079- 0:2017) oraz EN 1127-1:2019, Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem – Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.

Ustalono okres przejściowy na wdrożenie do stosowania wymagań znowelizowanych norm:

- EN 60079-0:2012 + A11:2013, Atmosfery wybuchowe – Część 0: Wyposa­żenie – Wymagania ogólne – do 6 lipca 2021 r. oraz

-  EN 1127-1:2011, Atmosfery wybuchowe – Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem – Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka – do 1 lutego 2022 r.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem zaktualizowanych certyfikatów, uwzględniających normy wyszczególnione w opublikowanym wykazie norm zharmonizowanych dla wyrobów, których zgodność została potwierdzona przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą, prosimy o zwrócenie się ze stosownym wnioskiem do naszego Zakładu.

 
Dodatkowe informacje – Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej, dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Komunikat nr 2/2020 - III kwartał

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 09.09.2020 r. Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca uzyskał prawo do posługiwania się elastycznym zakresem akredytacji nr AC023.

Ponadto informujemy, że zakres akredytacji został ograniczony. W związku z powyższym nie będzie prowadzona certyfikacja wyrobów według programu 5.

W przypadku ograniczenia zakresu akredytacji PCA wymaga wycofania certyfikatów, które wydane były w programie 5. Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca podejmie działania związane z sukcesywną wymianą certyfikatów, o czym będzie swoich Klientów indywidualnie informować.

Dodatkowe informacje – Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej, dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.