Prezentujemy Państwu monografie "TRANSPORT SZYBOWY" poświęcone zagadnieniom nowoczesnych i niezawodnych systemów transportu szybowego, ze szczególnym uwzględnieniem problemów bezpieczeństwa użytkowania wyciągów szybowych. Konferencja odbywała się cyklicznie do roku 2015.

 ISBN 978-83-60708-89-7

Tylko forma elektroniczna - cena CD 40 zł

W monografii składającej się z czterech rozdziałów, przedstawiono wyniki prac projektowych, badawczych i wdrożeniowych z zakresu górniczych wyciągów szybowych i ich elementów. 

ISBN 978-83-60708-73-6

Tylko forma elektroniczna - cena CD 40 zł

Prezentujemy Państwu monografię poświęconą zagadnieniom nowoczesnych i niezawodnych systemów transportu szybowego, ze szczególnym uwzględnieniem problemów bezpieczeństwa użytkowania wyciągów szybowych.

ISBN  978-83-60708-53-8

Tylko forma elektroniczna - cena CD 40 zł

Monografia składa się z siedmiu rozdziałów, w których zaprezentowano prognozę rozwoju górniczych wyciągów szybowych, nowoczesne techniki i technologie związane z prowadzeniem maszyn wyciągowych w szybach, metody projektowania i modernizacji maszyn oraz urządzeń wyciągowych uwzględniające układy zasilania, sterowania, diagnostyki i monitoringu, jak również doświadczenia wdrożeniowe i eksploatacyjne systemów transportu szybowego.

Image

ISBN: 978-83-60708-37-8

Tylko forma elektroniczna - cena CD 40 zł

Przedstawiamy Państwu monografię poświęconą zagadnieniom nowoczesnych i niezawodnych systemów transportu szybowego. Programy rozwoju tej dziedziny wiążą się nierozerwalnie z potrzebą udostępniania nowych pokładów, w tym pogłębiania szybów oraz problemami  bezpieczeństwa.