Konferencja Naukowo-Techniczna
Innowacyjne i Przyjazne dla Środowiska Techniki i Technologie Przeróbki Surowców Mineralnych


ZMIANA TERMINU KONFERENCJI!!!
21. Konferencja Naukowo-Techniczna

Innowacyjne i Przyjazne dla Środowiska
Techniki i Technologie Przeróbki Surowców Mineralnych

Slider

Materiały pokonferencyjne

Wydawnictwo KOMAG wydaje monografie pokonferencyjne, które powstały na bazie referatów wygłoszonych podczas konferencji.

Materiały pokonferencyjne dostępne tylko formie elektronicznej w cenie 40 zł za monografię.

 

 

Przedstawiamy Państwu monografie pokonferencyjne z cyklu „KOMTECH - INNOWACYJNE TECHNIKI I TECHNOLOGIE DLA GÓRNICTWA BEZPIECZEŃSTWO – EFEKTYWNOŚĆ – NIEZAWODNOŚĆ”, które zawierają przykłady prac badawczych, technicznych i wdrożeniowych, realizowanych przez jednostki naukowe i przemysłowe.

Przedstawiamy Państwu monografie z cyklu „KOMEKO - INNOWACYJNE I PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA TECHNIKI I TECHNOLOGIE PRZERÓBKI SUROWCÓW MINERALNYCH - BEZPIECZEŃSTWO – JAKOŚĆ – EFEKTYWNOŚĆ”, które zawierają przykłady prac badawczych, technicznych i wdrożeniowych, realizowanych przez jednostki naukowe i przemysłowe.

 

Prezentujemy Państwu monografie poświęcone badaniom, konstrukcji, wytwarzaniu i eksploatacji układów hydraulicznych. Są one owocem konferencji zorganizowanych przez Instytut Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach "CYLINDER - BADANIE, KONSTRUKCJA, WYTWARZANIE I EKSPLOATACJA UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH". Konferencja odbywała się cyklicznie do roku 2015.

Prezentujemy Państwu monografie "TRANSPORT SZYBOWY" poświęcone zagadnieniom nowoczesnych i niezawodnych systemów transportu szybowego, ze szczególnym uwzględnieniem problemów bezpieczeństwa użytkowania wyciągów szybowych. Konferencja odbywała się cyklicznie do roku 2015.

W materiałach pokonferencyjnych przedstawiono najnowsze osiągnięcia naukowe, badawcze i techniczne w dziedzinie górnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie wykorzystania innowacyjnych technik i technologii, jak również prezentacja oferty producentów maszyn i urządzeń.