Główna Oferta

Badania grillów opalanych paliwami stałymi i podpałek do rozpalania paliw stałych

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/95/WE z dn. 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów nakłada na producentów i dystrybutorów wymagania zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania produktów wprowadzanych do sprzedaży i przeznaczonych dla konsumentów, w tym grillów.

Grill można uznać za bezpieczny, jeśli wykazuje zgodność z normami unijnymi PN-EN 1860, zharmonizowanymi z ww. dyrektywą.

Oferta Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska obejmuje badania grillów opalanych paliwami stałymi i podpałek do rozpalania paliw stałych, realizowanych w ramach elastycznego zakresu akredytacji.

Zakres badań obejmuje m.in.:

  • jakość wykonania,
  • wymiary geometryczne elementów konstrukcyjnych,
  • czas pracy silnika,
  • stabilność, wytrzymałość oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne,
  • palność i odporność podpałek na wilgoć.