Prace badawczo-rozwojowe

Wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych

Badania laboratoryjne

Akredytowane badania laboratoryjne

Certyfikacja

Certyfikacja, ocena zgodności i ocena wyrobu

Projekty

Projekty realizowane przez Instytut Techniki Górniczej z funduszy europejskich

Systemy wentylacji i odpylania

imageZakład Technologii Środowiskowych i Wibroakustyki prowadzi prace projektowe oraz badawcze dotyczące systemów wentylacji i odpylania, szczególnie wyrobisk korytarzowych. W zakresie tym wykonywane są projekty urządzeń odpylających, lutni wirowych, wentylatorów lutniowych, urządzeń wspomagających układy wentylacyjne i innych urządzeń służących do lokalnego przewietrzania wyrobisk. Zakład Technologii Środowiskowych i Wibroakustyki oferuje też wykonywanie badan skuteczności odpylania urządzeń odpylających, efektywności działania lutni wirowych, wyznaczania charakterystyk przepływowych wentylatorów oraz mocy użytecznej wodnych chłodnic powietrza.

W zakresie tym Zakład Technologii Środowiskowych i Wibroakustyki prowadzi również działalność normalizacyjną – w ostatnich latach opracowane zostały projekty norm PN-G-52002 Urządzenia odpylające w górnictwie podziemnym - Wymagania i badania, oraz PN-G-43042 Lutnie wirowe w górnictwie podziemnym - Wymagania i badania.

więcej