Prace badawczo-rozwojowe

Wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych

Badania laboratoryjne

Akredytowane badania laboratoryjne

Certyfikacja

Certyfikacja, ocena zgodności i ocena wyrobu

Projekty

Projekty realizowane przez Instytut Techniki Górniczej z funduszy europejskich

Napędy i Systemy Sterowania

Oferujemy:

 • opracowanie koncepcji wyposażenia elektrycznego w zakresie:
  • zintegrowanych systemów sterowania kompleksów wydobywczych i przodkowych,
  • maszyn i urządzeń chodnikowych: wozy wiertnicze, podawarki, ładowarki, agregaty zasilająco-hydrauliczne itp.,
  • urządzeń małej mechanizacji: wciągniki łańcuchowe, wciągarki samojezdne itp.,
  • maszyn i urządzeń transportu szynowego: lokomotywy trakcyjne, akumulatorowe i spalinowe,
  • maszyn i urządzeń transportu przenośnikowego: przenośniki zgrzebłowe ścianowe i podścianowe oraz przenośniki taśmowe,
  • regulowanych układów napędowych,
  • dla wieloźródłowych napędów maszyn,
  • innych gałęziach przemysłu w zakresie posiadanej wiedzy i umiejętności,
 • opracowywanie analiz i obliczeń, z wykorzystaniem technik komputerowych,
 • opracowywanie analiz i opinii w zakresie doboru napędu dla maszyn górniczych oraz ekspertyz w zakresie sterowania maszynami górniczymi,
 • współudział w badaniach stanowiskowych.