Główna Oferta Projektowanie maszyn i urządzeń

Napędy i Systemy Sterowania

Oferujemy:

 • świadczenie usług w zakresie doradztwa technicznego, świadczenie usług analitycznych i obliczeniowych, w tym z wykorzystaniem technik komputerowych;
 • opracowywanie analiz i opinii w zakresie doboru napędu dla maszyn górniczych oraz ekspertyz w zakresie sterowania maszynami górniczymi;
 • prowadzenie nadzoru autorskiego nad wykonawstwem i uruchomieniem projektowanych maszyn i urządzeń;
 • współudział w badaniach stanowiskowych projektowanych maszyn i urządzeń,
 • opracowywanie koncepcji, projektów i dokumentacji technicznych innych urządzeń stosowanych w górnictwie oraz innych gałęziach przemysłu w zakresie posiadanej wiedzy i umiejętności;
 • aplikacja opracowywanych rozwiązań technicznych w innych dziedzinach gospodarki.

KOMAG opracowuje koncepcje, projekty i dokumentację wyposażenia elektrycznego:

 • zintegrowanych systemów sterowania kompleksów wydobywczych i przodkowych,
 • maszyn i urządzeń chodnikowych: wozy wiertnicze, podawarki, ładowarki, agregaty zasilająco-hydrauliczne itp,
 • urządzeń małej mechanizacji: wciągniki łańcuchowe, wciągarki samojezdne itp,
 • maszyn i urządzeń transportu szynowego: lokomotywy trakcyjne, akumulatorowe i spalinowe,
 • maszyn i urządzeń transportu przenośnikowego: przenośniki zgrzebłowe ścianowe i podścianowe oraz przenośniki taśmowe,
 • regulowanych układów napędowych,
 • dla wieloźródłowych napędów maszyn.

image

Ognioszczelny moduł baterii akumulatorów typu MBA-1

image

Badanie innowacyjnego układu napędowego

 

image

Rejestracja wyników w trybie "on-line"

image

Wyniki badań innowacyjnego układu napędowego Lokomotywy LEA