Główna Oferta

Napędy i Systemy Sterowania

Oferujemy:

  • opracowanie koncepcji wyposażenia elektrycznego w zakresie:

-       zintegrowanych systemów sterowania kompleksów wydobywczych i przodkowych,

-       maszyn i urządzeń chodnikowych: wozy wiertnicze, podawarki, ładowarki, agregaty zasilająco-hydrauliczne itp.,

-       urządzeń małej mechanizacji: wciągniki łańcuchowe, wciągarki samojezdne itp.,

-       maszyn i urządzeń transportu szynowego: lokomotywy trakcyjne, akumulatorowe i spalinowe,

-       maszyn i urządzeń transportu przenośnikowego: przenośniki zgrzebłowe ścianowe i podścianowe oraz przenośniki taśmowe,

-       regulowanych układów napędowych,

-       dla wieloźródłowych napędów maszyn,

-       innych gałęziach przemysłu w zakresie posiadanej wiedzy i umiejętności,

  • opracowywanie analiz i obliczeń, z wykorzystaniem technik komputerowych,
  • opracowywanie analiz i opinii w zakresie doboru napędu dla maszyn górniczych oraz ekspertyz w zakresie sterowania maszynami górniczymi,
  • współudział w badaniach stanowiskowych.