Prace badawczo-rozwojowe

Wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych

Badania laboratoryjne

Akredytowane badania laboratoryjne

Certyfikacja

Certyfikacja, ocena zgodności i ocena wyrobu

Projekty

Projekty realizowane przez Instytut Techniki Górniczej z funduszy europejskich

Wentylatory lutniowe

Zakład Systemów Ekologicznych oferuje usługi w zakresie analiz, projektowania oraz specjalistycznych opracowań dotyczących m.in. ochrony powietrza i wentylacji:

  • projekty, badania i wdrażanie urządzeń odpylających typu mokrego do zwalczania zapylenia powstającego podczas drążenia wyrobisk chodnikowych za pomocą kombajnów w kopalniach węgla kamiennego,

  • projekty, badania i wdrażanie wentylatorów lutniowych do przewietrzania wyrobisk chodnikowych oraz innego typu kopalnianych urządzeń wentylacyjnych takich jak: lutnie wirowe, komory napowietrzające, lutniociągi i inne,

  • projekty i badania innego typu urządzeń do ochrony powietrza, takich jak filtr workowy z aktywnym układem tłumienia, reaktor do odsiarczania spalin,

  • projekty instalacji do zwalczania zapylenia w halach,

  • projekty instalacji transportujących gazy.

Wentylatory lutniowe służą do transportowania powietrza lutniociągami do lub z wyrobiska chodnikowego w kopalni.

 

Image

Wentylator WLE-1010B

Wentylator dwuwirnikowy przeciwbieżny WLE 1010B charakteryzuje się wysokimi wartościami spiętrzenia i wydajności, dzięki czemu może znaleźć zastosowanie do przewietrzania wyrobisk korytarzowych o długich wybiegach. Jest przystosowany do transportowania powietrza zawierającego substancje palne i wybuchowe (np. powie­trza zawierającego metan).

Wentylator WLE/M-1200B/1

W wentylatorze zastosowano zjawisko merydionalnego przyspieszenia strugi po­wietrza, dzięki czemu przy jednostopniowej budowie uzyskuje on wysoką wydajność nominalną i spiętrzenie. Zastosowanie silnika o niskiej prędkości obrotowej przekłada się na niski poziom hałasu, a budowa typu „B” pozwala na stosowanie wentylatora w warunkach zagrożenia wybuchem.

Image
Image

Wentylatory typu GWE

Górnicze Wentylatory Elektryczne tworzą typoszereg jedno i dwuwirnikowych maszyn, znajdujących zastosowanie w lutniociągach pomocniczych w wariancie wentylacji kom­binowanej oraz do innego typu wentylacji lutniowej. Wentylatory napędzane są silni­kami elektrycznymi umieszczonymi w zam­kniętej obudowie, dzięki czemu możliwe jest ich zastosowanie do przetłaczania powie­trza zawierającego metan.

 

Wentylatory lutniowe badane są w laboratorium ITG KOMAG, zgodnie z normą PN-ISO 5801:2002 (PN-EN ISO 5801:2008).

Parametry techniczne urządzeń

Wentylatory lutniowe z napędem elektrycznym

Jednostka

Wydajność nominalna

[m3/s]

Spiętrzenie nominalne

[Pa]

Moc silnika (silników)

[kW]

Średnica nominalna

[mm]

WLE-1010B

10,33

4600

2 x 37

1000

WLE/M-1200B/1

14,40

4000

90

1200

GWE 630B/18,5

6,17

2100

18,5

630

GWE 630B/2x18,5

6,17

4000

2 x 18,5

630

GWE 660B/22

6,50

2150

22

660

GWE 660B/2x22

6,50

3260

2 x 22

660