Prace badawczo-rozwojowe

Wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych

Badania laboratoryjne

Akredytowane badania laboratoryjne

Certyfikacja

Certyfikacja, ocena zgodności i ocena wyrobu

Projekty

Projekty realizowane przez Instytut Techniki Górniczej z funduszy europejskich

Urządzenia odpylające

Zakład Systemów Ekologicznych oferuje usługi w zakresie analiz, projektowania oraz specjalistycznych opracowań dotyczących m.in. ochrony powietrza i wentylacji:

  • projekty, badania i wdrażanie urządzeń odpylających typu mokrego do zwalczania zapylenia powstającego podczas drążenia wyrobisk chodnikowych za pomocą kombajnów w kopalniach węgla kamiennego,

  • projekty, badania i wdrażanie wentylatorów lutniowych do przewietrzania wyrobisk chodnikowych oraz innego typu kopalnianych urządzeń wentylacyjnych takich jak: lutnie wirowe, komory napowietrzające, lutniociągi i inne,

  • projekty i badania innego typu urządzeń do ochrony powietrza, takich jak filtr workowy z aktywnym układem tłumienia, reaktor do odsiarczania spalin,

  • projekty instalacji do zwalczania zapylenia w halach,

  • projekty instalacji transportujących gazy.

Podstawowym zakresem działalności ITG KOMAG Zakład Systemów Ekologicznych w za­kresie ochrony powietrza i wentylacji jest wdrażane urządzeń odpylających oczyszczających powietrze w ślepych wyrobiskach korytarzowych kopalń węgla kamiennego, drążonych za pomocą kombajnów chodnikowych oraz lutni wirowych, odpowiedzialnych za prawidłowe rozprowadzanie powietrza i wentylację w strefie przodka. Dzięki swej budowie urządzenia odpylające mają charakter uniwersalny i mogą znaleźć zastosowanie również w innych gałęziach przemysłu.

 

Image

Urządzenia typu UO

Wykorzystują mokrą metodę odpylania, w której woda jest rozpraszana za pomocą dysz stałych bądź poprzez dyszę wirową. Osiągają wysokie skuteczności odpylania, do 99,7% i produkowane są w szerokim zakresie wielkości.

Urządzenia typu DCU

Działają na zasadzie kontaktu strugi zapylonego powietrza z kurtyną wodną wytwarzaną za pomocą wirnika napędzanego silnikiem elektrycznym, który jednocześnie działa jak wentylator przetłaczający oczyszczane powietrze.

Image
Image

Urządzenia typu LDCU

W urządzeniu tym zastosowano mechanizm mokrego odpylania połączony z labiryntowym przepływem gazu – na skutek częstych i gwałtownych zmian kierunku przepływu cząstki pyłu tracą swój pęd i są łatwo separowane za pomocą kurtyny wodnej.

Urządzenia typu DRU

W urządzeniu zastosowano tradycyjny mechanizm natrysku wody, połączony z silną separacją odśrodkową, uzyskiwaną za pomocą dwóch kierownic stałych. Dzięki temu urządzenie charakteryzuje się wysoką skutecznością odpylania przy stosunkowo niskich oporach przepływu.

Image
Image

Odpylacz suchy z aktywnym układem tłumienia wybuchu

Odpylacz wykorzystujący zasadę filtracji tkaninowej, posiadający układ kontroli przestrzeni zagrożonej z układem tłumienia eksplozji, zapobiegające rozprzestrzenianiu się wybuchu. Dzięki temu może być sto­sowany do odpylania cząstek, które tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe, np. pyłu węglowego.

 

Urządzenia odpylające badane są w laboratorium ITG KOMAG, zgodnie z normą PN-G-52002:1997.

 

Parametry techniczne urządzeń

Urządzenia odpylające

Jednostka

Wydajność

[m3/min]

Skuteczność odpylania

[%]

UO-630 (w różnych odmianach)

150 – 400

97 – 99,8

UO-1000 (w różnych odmianach)

350 – 800

97 – 99,6

LDCU-630

280 – 300

do 99

DCU-600C/260-320

260 – 320

97 – 99

DRU-400

200 – 400

do 99