Główna Oferta

Ekrany akustyczne

image Zakład Wibroakustyki Stosowanej projektuje ekrany akustyczne  zarówno pochłaniające, odbijające, jak i ekrany o formie mieszanej. Dotychczas zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy do praktyki jedne z najwyższych ekranów akustycznych o wysokości 10,0 m.
Przebieg ekranów akustycznych, jak również ich parametry wyznaczane są w oparciu o badania numeryczne prowadzone na podstawie trójwymiarowego modelu terenu z uwzględnieniem jego aktualnej rzeźby.

 

 

image Projektując ekrany akustycznego dostarczamy Zamawiającemu wszelkie materiały niezbędne zarówno do rozpoczęcia budowy, jak i jej realizacji, w tym: projekt gospodarki zielenią, projekty organizacji ruchu (stały i tymczasowy) itp.
Realizujemy projekty zabudowy ekranów akustycznych dla wszystkich typów dróg, włącznie z typem GP, S i A; a także dla kolei, bocznic i zakładów przemysłowych.

więcej