Konferencja Naukowo-Techniczna
Innowacyjne i Przyjazne dla Środowiska Techniki i Technologie Przeróbki Surowców Mineralnych

21. Konferencja Naukowo-Techniczna
Innowacyjne i Przyjazne dla Środowiska
Techniki i Technologie Przeróbki Surowców Mineralnych

Slider

Podziemne magazynowanie

Kłeczek Z. Radomski A. Zeljaś D.

Monografia nr 9

Gliwice 2005 s. 1‑98, il., bibliogr.
ISBN 83-920972-8-9

cena egz. 35,00 zł

Podziemne magazynowanie jako element inżynierii środowiska jest szeroko rozpowszechnione w wielu rozwiniętych krajach świata. Analiza ekonomiczna kosztów wykonania i użytkowania podziemnych magazynów wskazuje na wysoką opłacalność tych inwestycji w stosunku do klasycznych, powierzchniowych magazynów, nawet przy pominięciu względów strategiczno-militarnych i ochrony naturalnego środowiska człowieka.

W opracowaniu omówiono istotę podziemnego magazynowania płynnych nośników energii, głównie w złożach soli i w ośrodkach porowatych. Przedstawiono praktyczne zasady projektowania i wykonywania podziemnych magazynów, uwypuklając aspekt ich geometrycznej stateczności. Streszczenie autorskie


Underground storage

Underground storage as elements of environmental engineering are widespread in many developed countries all over the world. The cost analysis of construction and operating of underground storage yards showed the high effectiveness of these investments in comparison with the traditional surface facilities, even if strategic, military and environmental issues are not taken into consideration. In the raport the underground storing of liquid energy carriers (fuels) is briefly described, mainly in salt deposits and porous media. Practical instructions of designing and constructing warehouses are presented, with emphasis on their geomechanical stability.