Główna Aktualnosci Wszystkie Robocze posiedzenie Krajowej Grupy Wsparcia ds. Dyrektywy ATEX

Robocze posiedzenie Krajowej Grupy Wsparcia ds. Dyrektywy ATEX

W dniu 21.02.2014 r. w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG odbyło się robocze posiedzenie Krajowej Grupy Wsparcia ds. Dyrektywy ATEX. Uczestniczył w nim przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki oraz  reprezentanci Jednostek Notyfikowanych i Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Spotkanie miało na celu przygotowanie stanowiska Polski w sprawach będących przedmiotem posiedzenia Komitetu Stałego i Grupy Roboczej ds. Dyrektywy ATEX, przy Komisji Europejskiej w Brukseli.  Spotkania mają charakter cykliczny, a od lipca 2013 r. obradom grupy przewodniczy ITG KOMAG.