Slide One
Slide One - copy
Slide One - copy - copy

Projekty badawcze

  1. Projekty badawcze finansowane ze środków krajowych nadzorowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju:
 

Nazwa programu

Tytuł projektu

 

IniTech

INERG Innowacyjne rozwiązania maszyn wydobywczych podnoszące bezpieczeństwo energetyczne kraju

 

Innotech

ICON Ścianowy przenośnik zgrzebłowy z innowacyjnym systemem regulacji parametrów pracy napędów

 

Program Badań Stosowanych I

MEZAP Modelowanie mechanizmu gromadzenia się wybuchowego pyłu węglowego w pobliżu frontów eksploatacyjnych w aspekcie identyfikacji, oceny i niwelacji możliwości powstania jego wybuchu

 

PROFI Metoda diagnozy oraz program ograniczania niepożądanych zjawisk związanych z użytkowaniem środków technicznych pod ziemią kopalni – rozwiązania organizacyjne oraz ukierunkowane na redukcję ryzyka w podsystemie społecznym

 

FLEXTRACK Innowacyjny system posuwu maszyny wydobywczej podnoszący efektywność wydobycia oraz bezpieczeństwo pracy w kompleksach ścianowych

 

  1. Projekty badawcze nadzorowane przez Narodowe Centrum Nauki:
 

Nazwa programu

Tytuł projektu

 

OPUS 10

RODEST Badania i modelowanie mechanizmu zniszczenia materiałów skalnych w przestrzennym stanie naprężeń ścinających i rozciągających

 

  1. Projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego:

Rozbudowa laboratoriów Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach celem prowadzenia badań na rzecz bezpieczeństwa użytkowania wyrobów