Główna Aktualnosci Wszystkie Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. inż. Kamila Szewerdy

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. inż. Kamila Szewerdy

W środę 31 stycznia 2018 r. na Politechnice Śląskiej odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. inż. Kamila Szewerdy.
Temat pracy doktorskiej brzmiał następująco: Metoda parametryzacji i doboru algorytmów sterowania przenośników zgrzebłowych”.
Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Jerzy Świder z Politechniki Śląskiej, promotorem pomocniczym: dr inż. Krzysztof Herbuś z Politechniki Śląskiej, recenzentami: prof. dr hab. inż. Antoni Kalukiewicz z Akademii Górniczo-Hutniczej oraz prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rusiński z Politechniki Wrocławskiej.