Główna Aktualnosci Wszystkie Powołanie Rady Zarządzającej Zakładu Badań Atestacyjnych, Jednostki Certyfikującej Centrum KOMAG

Powołanie Rady Zarządzającej Zakładu Badań Atestacyjnych, Jednostki Certyfikującej Centrum KOMAG

W celu zapewnienia nadzoru nad systemem certyfikacji wyrobów prowadzonym w Zakładzie Badań Atestacyjnych Jednostce Certyfikującej KOMAG oraz w celu zapewnienia zaufania do prowadzonej certyfikacji, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 45011:2000 Dyrektor KOMAG, dr inż. Andrzej Meder powołał Radę Zarządzającą.

Skład Rady Zarządzającej jest następujący:

Andrzej Tytko Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii i Robotyki
Ryszard Nowosielski Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny
Marek Jaszczuk Politechnika Śląska, Wydział Górnictwa i Geologii
Edward Kusak Rybnicka Fabryka Maszyn RYFAMA S.A.
Jacek Stankiewicz ELSTA Sp. z o.o.
Jerzy Suchoszek DAMEL S.A.
Jerzy Dzierżęga Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Mirosław Jerużalski Katowicki Holding Węglowy S.A.
Mirosław Jaśniok Kompania Węglowa S.A.
Romana Zając KOMAG, Sekretarz Rady Zarządzającej

Rada Zarządzająca odpowiada za:

  • określenie polityki związanej z działaniem Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej,
  • nadzorowanie wdrażania tej polityki,
  • nadzorowanie działalności finansowej,
  • powołanie komitetów, w zależności od potrzeb, którym zlecana będzie określona działalność.