Komunikaty II kwartał 2016

Komunikat nr 5/2016 – II kwartał

Szanowni Państwo,

Z uwagi na liczne zapytania dotyczące zmian wynikających z wprowadzenia dyrektywy 2014/34/UE do polskiego prawodawstwa, uprzejmie informujemy, że dotychczasowe rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. z 2005 r. poz. 2203) [dyrektywa 94/9/WE], zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 r. poz. 542), utraciło moc z dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 817) [dyrektywa 2014/34/UE].

Wyżej wymieniona ustawa i rozporządzenie wdrażające dyrektywę 2014/34/UE nie wprowadzają zmian wymagań w zakresie projektowania i budowy dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej nie mogą utrudniać udostępniania na rynku ani oddawania do użytku produktów objętych dyrektywą 94/9/WE, które są zgodne z dyrektywą 2014/34/UE, i które zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 20 kwietnia 2016 r. (Artykuł 41 pkt 1 dyrektywy 2014/34/UE).

W związku z powyższym, dla wyrobów spełniających wymagania w zakresie projektowania i budowy dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z dyrektywą 94/9/WE, należy wystawić deklarację zgodności UE, powołującą się na dyrektywę 2014/34/UE oraz zharmonizowane z nią normy. Przywołanie najnowszych wydań norm zharmonizowanych skutkuje koniecznością przeprowadzenia analizy spełnienia przez wyrób zmienionych lub nowych wymagań technicznych. Zapisy z analizy są składnikiem dokumentacji technicznej i należy je przechowywać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Dodatkowe informacje – dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., mgr inż. Grzegorz Jeziorowski tel. (32) 23-74-463, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 


 

Komunikat nr 4/2016 – II kwartał

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9.06.2016 r. w Dzienniku Urzędowym RP zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 817). Rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2014/34/UE (ATEX) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. Urz. UE L 96 z 29.03.2014, str. 309). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10.06.2016 r. oraz uchyla dotychczasowe rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz.U. z 2006 r. nr 263 poz. 2203).

Dodatkowe informacje – dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., mgr inż. Grzegorz Jeziorowski tel. (32) 23-74-463, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 


 

Komunikat nr 3/2016 – II kwartał

Szanowni Państwo,

Miło nam jest poinformować, że Instytut Techniki Górniczej KOMAG uzyskał notyfikację w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i  Rady 2014/34/UE (ATEX) w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (wersja przekształcona).

Szczegółowe oraz aktualne informacje dotyczące wykazu zadań realizowanych przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą w obszarze notyfikowanym znajdziecie Państwo na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Zapraszamy do współpracy!

Dodatkowe informacje – dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., mgr inż. Grzegorz Jeziorowski tel. (32) 23-74-463, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Komunikat nr 2/2016 – II kwartał

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 8.04.2016 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pierwszy wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i  Rady 2014/34/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (wersja przekształcona).

Więcej: Pełna treść Komunikatu Komisji

W związku z powyższym zachęcamy do analizy tej publikacji wszystkich Producentów i Dostawców zainteresowanych wykazaniem w oparciu o zasadę domniemania zgodności, spełnienia określonych wymagań zasadniczych poprzez zgodność swoich wyrobów z odpowiednimi postanowieniami norm zharmonizowanych.

W sytuacji, gdy dokumenty wydane przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą potwierdzałyby zgodność z nieaktualnymi normami, zachęcamy do aktualizacji certyfikatów ze względu na nowe wydania norm.

Dodatkowe informacje – dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., mgr inż. Grzegorz Jeziorowski tel. (32) 23-74-463, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.