Komunikaty III kwartał 2016

Komunikat nr 8/2016 – III kwartał

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 września 2016 r. został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (OJ C 332) wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą 2006/42/WE (MD).

Zachęcamy do analizy Komunikatu Komisji Europejskiej wszystkich Producentów i Dostawców zainteresowanych wykazaniem w oparciu o zasadę domniemania zgodności, spełnienia mających zastosowanie wymagań zasadniczych poprzez zgodność swoich wyrobów z odpowiednimi postanowieniami norm zharmonizowanych.

W przypadku zainteresowania uzyskaniem nowych, zmienionych certyfikatów, ze względu na opublikowany wykaz norm zharmonizowanych dla wyrobów, których zgodność została potwierdzona przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą, prosimy o skierowanie się z wnioskiem do naszego Zakładu.

Dodatkowe informacje – dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., mgr inż. Grzegorz Jeziorowski tel. (32) 23-74-463, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Komunikat nr 7/2016 – III kwartał

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 sierpnia 2016 r. został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (OJ C 293) wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą 2014/34/UE (ATEX).
Z uwagi na zgłaszane liczne wątpliwości przez producentów urządzeń nieelektrycznych przeznaczonych do użytkowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, dotyczące poprawności stosowania w ocenie zgodności norm:
- PN-EN 13463-1:2010, zastąpionej przez PN-EN ISO 80079-36:2016-07 oraz
- PN-EN 13463-5:2012, zastąpionej przez PN-EN ISO 80079-37:2016-07,
informujemy, że zgodnie z zamieszczonym wykazem, normy zastąpione mogą być wykorzystywane do potwierdzania spełnienia wymagań dyrektywy 2014/34/UE do dnia 31.10.2019 r.

Jednocześnie zachęcamy wszystkich producentów, upoważnionych przedstawicieli oraz importerów, którzy wprowadzają do obrotu wyroby przeznaczone do użytkowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, aby przeprowadzili analizę aktualnego wykazu norm zharmonizowanych z dyrektywą 2014/34/UE. W przypadku konieczności wydania nowych, zmienionych certyfikatów dla wyrobów, których zgodność została potwierdzona przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą, prosimy o zwrócenie się w tej sprawie do naszego Zakładu.

Dodatkowe informacje – dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., mgr inż. Grzegorz Jeziorowski tel. (32) 23-74-463, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Komunikat nr 6/2016 – III kwartał

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 lipca 2016 r. Polski Komitet Normalizacyjny opublikował polską wersję językową normy PN-EN ISO 9001:2015-10 „Systemy zarządzania jakością. Wymagania”. Przedmiotowa norma jest normą zharmonizowaną z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93.

W nawiązaniu do naszego komunikatu nr 4/2015 zachęcamy Państwa do przeprowadzenia analizy wpływu zmienionych wymagań normy ISO 9001 na stosowany przez Państwa system zarządzania jakością oraz przypominamy, że ostatecznym terminem wdrożenia normy ISO 9001:2015-10 jest dzień 15.09.2018 r.

Dodatkowe informacje – dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., mgr inż. Grzegorz Jeziorowski tel. (32) 23-74-463, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.