Komunikaty I kwartał 2019

Komunikat nr 2/2019 - I kwartał

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca opracował i wdrożył program certyfikacji (do wglądu na życzenie) obejmujący dobrowolną certyfikację wyrobów, stanowiących podzespoły lub części maszyny lub urządzenia. Wydany certyfikat zgodności stanowi potwierdzenie, że wyroby wytworzone zgodnie z ich dokumentacją techniczną w ramach ocenionych i nadzorowanych warunków organizacyjno-technicznych, spełniają wymagania dokumentów odniesienia przywołanych w certyfikacie. Certyfikat potwierdza wybrane własności lub parametry wyrobów, np. brak stopów metali lekkich, zgodność wymiarów geometrycznych z podanymi w dokumentacji konstrukcyjnej, ale nie potwierdza ich równoważności z podzespołami i częściami oryginalnymi.

Dodatkowe informacje – dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Komunikat nr 1/2019 - I kwartał

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12.10.2018 r. został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2018/C 371/01) wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą 2014/34/UE (ATEX).

Jedną z norm wymienionych w ww. wykazie, zawierających wymagania dla urządzeń i komponentów stosowanych w atmosferach wybuchowych występujących w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, jest norma  PN-EN ISO/IEC 80079-38:2017-02. W stosunku do normy zastąpionej PN-EN 1710+A1:2010, norma PN-EN ISO/IEC 80079-38:2017-02 wprowadza szereg nowych wymagań, których spełnienie wiąże się z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych badań i ze zmianą konstrukcji urządzeń lub ich wyposażenia. Przykładem mogą być wymagania dla wentylatorów, rozszerzone o następujące wymagania:

  • wirniki powinny wytrzymać próbne działanie co najmniej 1,15- krotności prędkości nominalnej przez co najmniej 60 sekund bez powodowania ryzyka zapłonu i z niewielkimi wewnątrz zmianami w prześwicie w zakresie zaprojektowanej temperatury,
  • wirnik i obudowa powinny mieć konstrukcję minimalizującą osiadanie kurzu w normalnych warunkach. Należy zapewnić kontrolę i możliwość czyszczenia poprzez np. łatwo dostępne okno rewizyjne. W przypadku, gdy pył może tworzyć grube warstwy, należy zainstalować monitoring drgań.

Zachęcamy wszystkich producentów, którzy zaprojektowali i wytworzyli swoje wyroby w oparciu o wymagania normy PN-EN 1710+A1:2010, o jak najszybsze uwzględnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 80079-38:2017-02. Producenci, którzy chcą zaktualizować posiadane certyfikaty wydane przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą ITG KOMAG są proszeni o kontakt z jednostką.

Dodatkowe informacje – dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
inż. Wiesław Turejko tel. (32) 23-74-464, e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..