Główna Nauka

Maszyna wyciągowa BB-2500/AC-4m/s


Maszyna wyciągowa BB-2500/AC-4m/s przeznaczona jest do transportu materiałów i jazdy ludzi. Maszyna przewidziana jest do zabudowy na powierzchni zakładu górniczego (na zrębie szybu).

 

Podstawowe dane techniczne

średnica nawojowa liny w pierwszej warstwie na bębnie 2500 mm
maksymalna liczba warstw liny nośnej nawiniętej na bęben 2
maksymalna średnica liny nośnej 28 mm
maksymalna siła zrywająca linę nośną
550 kN
maksymalna siła statyczna w linie nośnej obciążająca bęben maszyny 53,0 kN
maksymalna nadwaga statyczna 30,0 kN
dopuszczalne ciśnienie wywierane na płaszcz bębna przez linę nośną 2,5 MPa
głębokość ciągnienia
292 m
maksymalna prędkość jazdy 4 m/s
hamulec tarczowy hydrauliczny o maksymalnym ciśnieniu zasilania 10,5 MPa
liczba siłowników w hamulcu zamontowanych na 2-stojakach 4 pary (2×2 pary)
całkowita masa maszyny 38500 kg
wymiary gabarytowe maszyny 7950 x 4950 mm

Producent:

MWM Elektro Sp. z o.o.

Wdrożenia:

Szyb Kinga i szyb Daniłowicz Kopalnia Soli Wieliczka S.A.