Główna Nauka

Elektropneumatyczny zespół sterowania hamulców maszyn wyciągowych ZSHP-SO


Zespół przeznaczony jest do napędów hamulcowych sprężynowo-obciążnikowych lub sprężynowych odwodzonych pneumatycznie, w których siła wymuszająca hamowanie jest odwrotnie-proporcjonalna do ciśnienia powietrza zasilającego cylindry napędów hamulcowych.

Zespół sterowania hamulca ZSHP-SO umożliwia:

  • hamowanie manewrowe regulowaną wartością siły hamującej - w wyniku spadku ciśnienia zasilania cylindra manewrowego napędu hamulcowego o regulowanej wartości ciśnienia zadawanej położeniem dźwigni sterowniczej hamulca,
  • hamowanie bezpieczeństwa stałą wartością siły hamującej pochodzącej od sprężynowego źródła siły hamującej - w wyniku spadku ciśnienia zasilania cylindra manewrowego napędu hamulcowego do jednej z dwóch ustalonych wartości,
  • hamowanie bezpieczeństwa (asekuracyjnego) stałą wartością siły hamującej, w wyniku upuszczania sprężonego powietrza z cylindra bezpieczeństwa napędu hamulcowegoz zachowaniem jednej z dwóch ustalonych wartości ciśnień resztkowych odpowiadających hamowaniu z odpowiednią wartością ciśnienia wyprzedzenia,
  • wysterowanie pełnej siły hamowania pochodzącej od sprężynowego źródła siły hamującej poprzez całkowite upuszczenie powietrza z cylindra manewrowego napędu hamulcowego,
  • wysterowanie pełnej siły hamowania od obciążnikowego źródła siły hamującej poprzez całkowite upuszczenie powietrza z cylindra,
  • zasilanie cylindra bezpieczeństwa napędu hamulcowego powietrzem o ustalonej wartości ciśnienia,
  • wykonanie prób statycznych bez konieczności ingerencji w układ sterowania pneumatycznego,
  • wykonanie testu poprawności działania zdwojonych funkcji bezpieczeństwa,
  • zadziałanie hamulca pełną siłą po zrealizowaniu zwalniania maszyny napędem (silnikiem) i jej zatrzymaniu.

Podstawowe dane techniczne:

Maksymalne ciśnienie zasilania zespołu 
pz  = 1,0 MPa
Maksymalne ciśnienie zasilania cylindra manewrowego pzm = 0,6 MPa
Zakres regulacji ciśnienia w cylindrze manewrowym pm = do 0,6 MPa
Zakres regulacji ciśnienia wyprzedzenia pneumatycznego pw = do 0,6 MPa
Maksymalne ciśnienie zasilania cylindra bezpieczeństwa pzb = 1,0 MPa
Zakres regulacji ciśnienia podtrzymania obciążnika pp = do 1,0 MPa
Zakres regulacji ciśnienia resztkowego pr = 0,04-0,4 MPa
Pojemność robocza cylindrów manewrowych Vm= do 0,045 m3
Pojemność robocza cylindrów bezpieczeństwa Vb= do 0,090 m3
Dokładność oczyszczenia powietrza zasilającego zespół
≤ 40 μm
Przyłącza doprowadzające i odprowadzające 
R2” (G2”)
Temperatura otoczenia + 5º - + 40º
Masa szafy pneumatycznej (ZSHP-SO) zespołu ok. 500 kg
Wymiary gabarytowe szafy pneumatycznej (ZSHP-SO) zespołu: szerokość    - 1550 mm
wysokość     - 1400 mm
głębokość    -   800 mm

Producent:

OPA-ROW Sp. z o.o.

Wdrożenia:

KWK Piast, ZG Rudna