Główna Nauka

Stojak hydrauliczny HSH-R (z własną pompą wewnętrzną)


Indywidualny stojak hydrauliczny z pompą wewnętrzną jest podstawowym elementem górniczej, indywidualnej obudowy wyrobiska. Może być stosowany zarówno jako bezpośrednia jak i pośrednia podpora stropu, a także rumowiska skalnego, gdy wykonywany jest chodnik ratowniczy. Stojak może być stosowany w rejonach zagrożonych i niezagrożonych wstrząsami górotworu, a także w wyrobiskach ścianowych zagrożonych wybuchami gazów i pyłów. Stojak zaliczony jest do urządzeń I grupy i kategorii M2 (wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz.U. 2005 Nr 263, poz. 2203)).

Indywidualny stojak hydrauliczny z pompą wewnętrzną przystosowany jest do wykonania następujących zadań:

 • rozsunięcie stojaka na odpowiednią długość, w zależności od wysokości prowadzonego wyrobiska,
 • rozparcie stojaka z podpornością wstępną,
 • podtrzymanie stropu z podpornością roboczą, której wielkość uzależniona jest od wartości ciśnienie ustawionej na zaworze przelewowym we wnętrzu stojaka,
 • stopniowe (łagodne) zsuwanie się po przekroczeniu wartości ciśnienie ustawionej na zaworze przelewowym we wnętrzu stojaka,
 • rabowanie stojaka w celu umożliwienia jego demontażu z wyrobiska.

Zalety

 • dzięki pompie wewnętrznej i zamkniętemu obiegowi oleju stojak można stosować w każdym miejscu, niezależnie od zewnętrznych źródeł zasilania,
 • konstrukcja stojaka umożliwia jego stosowanie w każdych warunkach, w tym w przestrzeniach zagrożonych wybuchem,
 • szybkie wysuwanie rdzennika w trakcie pompowania ręcznego,
 • wysoka podporność wstępna z regulowanym ciśnieniowym ogranicznikiem,
 • ograniczenie podporności wstępnej można regulować zaworem wewnętrznym,
 • wysoka podporność robocza,
 • szybkie rabowanie stojaka dzięki niskim oporom ruchu i niskim oporom wewnętrznych przepływów,
 • możliwość rabowania zdalnego np. linką lub łańcuchem przypiętym do uchwytu rabującego,
 • możliwość zastosowania przedłużaczy mechanicznych o długości uzależnionej od założonej podporności roboczej,
 • niska masa.

Podstawowe dane techniczne

Wersja I Wersja II
Długość minimalna 700 mm 1250 mm
Długość maksymalna 1000 mm 1750 mm
Podporność wstępna 200 kN 200 kN
Podporność nominalna 400 kN 400 kN
Skok hydrauliczny 300 mm 500 mm
Masa (z olejem) 34 kg 50 kg
Medium robocze

HYDROMIL L-HM 32

HYDROL L-HM/HLP 32

 

Karta katalogowa Producent
Karta katalogowa
pobierz
Herkules Sp. z o.o.
Pobierz