Archiwum konferencji

Konferencja prezentująca innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa w aspekcie bezpieczeństwa pracy, efektywności i niezawodności. (listopad)
Tematyka obejmuje nowe rozwiązania i kierunki rozwoju górniczych systemów mechanizacyjnych w aspekcie poprawy bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, systemy transportu urobku i jazdy ludzi, inteligentne układy zasilania, sterowania i diagnostyki napędów maszyn górniczych, systemy ograniczające zagrożenia w procesach eksploatacji maszyn i urządzeń, kształtowanie bezpiecznych warunków pracy podczas eksploatacji napraw oraz serwisowania maszyn i urządzeń górniczych, identyfikację, modelowanie i wizualizację czynników ryzyka występujących podczas eksploatacji maszyn i urządzeń oraz zastosowanie komputerowej wizualizacji w procesie szkolenia i prowadzenia profilaktyki przeciwwypadkowej.

 


 

Konferencja obejmująca zakresem nowoczesne rozwiązania, badanie i bezpieczeństwo maszyn i urządzeń wyciągowych oraz elementów transportu szybowego. (wrzesień)
Tematyka konferencji jest ukierunkowana m.in. na układy sterowane, diagnostyki, monitoringu i wizualizacji w transporcie szybowym, nowoczesne energooszczędne układy zasilania maszyn wyciągowych, zarządzanie bezpieczeństwem górniczych wyciągów szybowych, metody identyfikacji, modelowania i wizualizacji czynników ryzyka występujących podczas eksploatacji maszyn i urządzeń wyciągowych, metody badania oraz oceny systemów transportu szybowego z uwzględnieniem kryteriów ergonomii i bezpieczeństwa pracy oraz liny stosowane w górniczych wyciągach szybowych.

 


 

 

Konferencja ukierunkowana na badania, konstrukcję, wytwarzanie i eksploatację układów hydraulicznych. (wrzesień)
Tematyka dotyczy m.in. badań, eksploatacji, remontów i modernizacji układów hydraulicznych maszyn górniczych, rolniczych i budowlanych, nowych zastosowań podzespołów hydrauliki siłowej, rozwoju wielofunkcyjnych narzędzi hydraulicznych, bezpiecznej eksploatacji obudów zmechanizowanych, hydraulicznych układów roboczych maszyn stosowanych w górnictwie odkrywkowym, przemysłowego zastosowania transportu hydraulicznego, rozwoju hydrauliki wodnej, nowych rozwiązań w technice filtracyjnej, modyfikacji środków smarnych, rozwoju techniki uszczelnień oraz zmniejszenia hałasu maszyn i urządzeń hydraulicznych.

 


 

 

Konferencja poświęcona przeglądowi kierunków rozwoju bezpiecznych, efektywnych i niezawodnych systemów przeróbczych surowców mineralnych i technologiom przeróbki surowców mineralnych z uwzględnieniem relacji człowiek-maszyna-środowisko w aspekcie bezpieczeństwa, jakości i efektywności. (marzec)
Tematyka konferencji obejmuje m.in. problemy racjonalnej gospodarki surowcami w procesach przeróbki i przetwarzania, inteligentne systemy mechatroniczne wspomagające procesy przeróbki, aspekty ekologiczne w procesach przeróbki, problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakładach przeróbczych, rekultywację i rewitalizację terenów pogórniczych, metody wytwarzania i wykorzystania paliw alternatywnych, a także rozwój innowacyjnych, bezpiecznych i zrównoważonych technologii energetycznych.


 

Seria wydawnicza "KOMEKO, CYLINDER, KOMTECH"

KOMAG w ramach serii wydawniczej pt „„KOMEKO, CYLINDER, KOMTECH” wydaje monografie, które powstały na bazie doświadczeń zdobytych podczas organizowanych przez KOMAG konferencji naukowych.

Wykaz dotychczas wydanych pozycji
Zakup monografii