Slider

FLEXTRACK

Projekt zrealizowany w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce B,
dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Tytuł projektu:

„Innowacyjny system posuwu maszyny wydobywczej podnoszący efektywność wydobycia oraz bezpieczeństwo pracy w kompleksach ścianowych”
Akronim: FLEXTRACK

Nr Umowy:

Umowa nr PBS1/B2/5/2012

Cel projektu:

Celem projektu badawczego było opracowanie i przebadanie nowatorskiego produktu, jakim był innowacyjny system posuwu maszyny wydobywczej Flextrack. W odpowiedzi na wymaganą wysoką efektowność eksploatacji złóż i bezpieczeństwo pracy obsługi kompleksu ścianowego w ITG KOMAG została opracowana nowa koncepcja systemu posuwu. Nowatorskie podejście do problemu przemieszczania się maszyny wydobywczej będącej częścią kompleksu ścianowego stanowiło konieczność podjęcia prac polegających na uszczegółowieniu koncepcji oraz przeprowadzenia badań stanowiskowych.

Okres realizacji projektu:

grudzień 2012 – listopad 2015

Projekt zrealizowany przez konsorcjum naukowo-przemysłowe: Instytut Techniki Górniczej KOMAG - Lider, Instytut Odlewnictwa, Akademia Górniczo-Hutnicza – Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki oraz Przedsiębiorstwo Innowacyjne Odlewnictwa „SPECODLEW” Sp. z o.o.