Prace badawczo-rozwojowe

Wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych

Badania laboratoryjne

Akredytowane badania laboratoryjne

Certyfikacja

Certyfikacja, ocena zgodności i ocena wyrobu

Projekty

Projekty realizowane przez Instytut Techniki Górniczej z funduszy europejskich

KOGASTER SSWO

KOGASTER SSWO

System sterowania węzłem osadzarkowym

KOGASTER SSWO to innowacyjny system sterowania węzłem osadzarkowym, który obejmuje sterowanie osadzarkami, przenośnikami kubełkowymi odprowadzającymi materiały z osadzarki, jak również urządzenia doprowadzające nadawę.

Schemat funkcjonalny systemu KOGASTER SSWO

W zależności od wyposażenia osadzarki system sterowania umożliwia:

  • automatyczne sterowanie osadzarką w miejscu zabudowy urządzenia wraz z możliwością sterowania poprzez system dyspozytorski,
  • sterowanie pulsacją wody z możliwością zmiany jej parametrów w odniesieniu do długości i liczby cykli,
  • automatyczną regulację odbioru produktów ciężkich,
  • stabilizację rozluzowania warstwy wzbogacanego materiału,
  • pomiar i rejestrację wielkości związanych z pracą maszyny,
  • automatyczną regulację ciśnienia powietrza roboczego,
  • automatyczną regulację dopływu wody dolnej,
  • automatyczne i ręczne (z panelu operatorskiego) sterowanie prędkością przenośników kubełkowych,
  • sterowanie ilością podawanej nadawy z automatyczną kontrolą obciążenia osadzarki,
  • automatyczne opróżnianie osadzarki.

System sterowania zapewnia monitoring pracy i kontrolę prawidłowości działania węzła osadzarkowego, automatyczne awaryjne wyłączanie oraz zdalne ręczne sekwencyjne zatrzymywanie i uruchamianie osadzarki oraz urządzeń z nią współpracujących.

Stacja operatorska zlokalizowana jest w dyspozytorni. Zapewnia możliwość zdalnego, ręcznego sterowania poszczególnymi urządzeniami i dokonywania zmian nastaw pętli regulacyjnych oraz podstawowych parametrów procesu, jak również sygnalizację alarmową, archiwizację parametrów mierzonych, generację raportów, prezentację przebiegów czasowych parametrów, a także bieżącą wizualizację pracy osadzarki na ekranie synoptycznym.

Praca węzła monitorowana jest przez system wizualizacyjny, pozwalający na pełny przegląd trendów pochodzących z wszystkich czujników zainstalowanych w systemie i podłączonych do sterownika, m.in. ruchu pływaka, przepustu, progu.

Przykładowe okno panelu operatorskiego

System sterowania węzłem osadzarkowym pozwala na automatyczną kontrolę obciążenia osadzarki i przenośników kubełkowych poprzez sterowanie strumieniem nadawy obejmujące w zależności od rozwiązania układu podawania materiału, zmianę częstotliwości pracy podajników wibracyjnych, regulację wysypu nadawy na taśmę przenośnika i/lub regulację prędkości przenośników taśmowych. Jednoczesne sterowanie prędkościami przenośników kubełkowych, powoduje zminimalizowanie ich biegów jałowych i prowadzi do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej oraz wydłużenia żywotności.