Stan załogi na dzień 31.07.2020 r.

pracowników na stanowiskach naukowych

pracowników na stanowiskach badawczo-technicznych

pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 1.  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Techniki Górniczej KOMAG z siedzibą w Gliwicach, ul. Pszczyńska 37,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26.06.1974 r. z późn. zm.,
 4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek taki wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat, licząc od dnia złożenia oferty,
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w sytuacji zaistnienia podejrzenia, iż przetwarzanie danych realizowane jest z naruszeniem przepisów prawa,
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
 9. decyzje w oparciu o podane przez Panią/Pana dane nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

Pliki do pobrania:

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Techniki Górniczej KOMAG z siedzibą w Gliwicach, ul. Pszczyńska 37,

 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26.06.1974 r. z późn. zm.,

 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat, licząc od dnia złożenia oferty,

 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.