KOMTECH 2020

Praca zbiorowa
Monografia

ISBN 978-83-65593-22-1

Monografia KOMTECH 2020 poświęcona jest najnowszym osiągnięciom naukowym, badawczym i technicznym z obszaru mechanizacji górnictwa podziemnego oraz odkrywkowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Monografia KOMTECH 2020 prezentuje najnowsze prace naukowo-badawcze oraz wdrożeniowe dotyczące technologii, procesów i technik górniczych. Staraniem autorów niniejszej monografii było przedstawienie nie tylko różnorodności zagadnień związanych z górnictwem węgla kamiennego, ale również z górnictwem odkrywkowym i solnym.

Tematem pierwszego rozdziału są zagadnienia cyfrowego sterowania falownikami silników elektrycznych w maszynach górnictwa odkrywkowego, problemów wymiany techniki analogowej na cyfrową i związanych z tym korzyści. Rozdział prezentuje przykłady rzeczywistych aplikacji z opisem sytuacyjnym nastaw napędów i skutki braku ich weryfikacji.

Zasadnicza część monografii dotyczy technik wydobywczych, szczególnie węgla kamiennego. Jednym z najistotniejszych zagadnień jest ocena trwałości sekcji obudowy zmechanizowanej, która użytkowana wiele lat musi spełniać bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa i niezawodności działania. Likwidacja ścian węglowych wymaga sprawnej wybudowy sekcji zmechanizowanej, która jest obecnie wspomagana dedykowanymi urządzeniami mechanicznymi poprawiającymi bezpieczeństwo i skracającymi czas wybudowy sekcji. Innym zagadnieniem przy eksploatacji ścian węglowych jest zdolność odróżniania węgla od skały płonnej. Służą temu nowoczesne metody badawcze, które w najbliższej przyszłości mogą znaleźć zastosowanie w maszynach urabiających. W kolejnym rozdziale przedstawiono implementację rozwiązań sekcji obudów zmechanizowanych jako obudowy tymczasowej do zastosowań w drążonych chodnikach korytarzowych lub wąskich przodkach eksploatacyjnych.

W jednym z rozdziałów przeprowadzono analizę wytrzymałościową kół cykloidalnych przekładni gerotorowej jako elementu przeniesienia napędu. Rozwiązanie, dzięki takiemu podejściu, może przenieść większe obciążenia robocze niż podobne wielkością rozwiązania.

Przedmiotem kolejnego rozdziału jest analiza mechanizmu zniszczeń kół zębatych w napędach maszyn roboczych oraz koncepcja specjalnego induktora do stosowania w ich diagnostyce magnetyczno-proszkowej. Innym omawianym zagadnieniem są aspekty metrologiczne procesów pomiarowych wybranych elementów instalacji dźwigowej w szybie górniczym oraz oddziaływania ramy kabiny dźwigu na stan naprężeń w wybranych elementach zbrojenia.

W następnym rozdziale omówiono istotne zagadnienie zastosowania elektrycznych urządzeń prostych w obwodach iskrobezpiecznych. Zamieszczono tam wytyczne do projektowania i zasady bezpieczeństwa, które wypracowano w wieloletniej praktyce jednostki certyfikującej wyroby.

Tematem kolejnego rozdziału jest optymalizacja układu hydraulicznego urządzenia do brykietowania jako efekt zagospodarowania odpadów powstałych w przetwórstwie drzewnym. Przedstawiono analizę istniejącej brykieciarki, analizę statyczną napędu oraz opracowane modele matematyczny i symulacyjny.

W ostatnim rozdziale monografii opisano sposób poprawy infrastruktury kopalnianej poprzez zmechanizowanie wykonywania kanałów ściekowych za pomocą urządzenia frezującego zabudowanego na podwoziu gąsienicowym.