TRANSPORT SZYBOWY 2011

Praca zbiorowa
Monografia

ISBN  978-83-60708-53-8

Monografia składa się z siedmiu rozdziałów, w których zaprezentowano prognozę rozwoju górniczych wyciągów szybowych, nowoczesne techniki i technologie związane z prowadzeniem maszyn wyciągowych w szybach, metody projektowania i modernizacji maszyn oraz urządzeń wyciągowych uwzględniające układy zasilania, sterowania, diagnostyki i monitoringu, jak również doświadczenia wdrożeniowe i eksploatacyjne systemów transportu szybowego.

Oddzielny rozdział poświęcono zagadnieniom lin stosowanych w górniczych wyciągach szybowych.  Całokształt przedstawionych zagadnień jest bardzo istotny, zwłaszcza w aspekcie udostępniania nowych pokładów (np. budowa nowego szybu w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A.) oraz pogłębiania szybów, ze względu na ograniczenie problemu eksploatacji podpoziomowej.