TRANSPORT SZYBOWY 2009

Image

Praca zbiorowa
Monografia

ISBN: 978-83-60708-37-8

 

Monografia Transport Szybowy 2009 poświęcona jest zagadnieniom nowoczesnych i niezawodnych systemów transportu szybowego. Programy rozwoju tej dziedziny wiążą się nierozerwalnie z potrzebą udostępniania nowych pokładów, w tym pogłębiania szybów oraz problemami bezpieczeństwa.

Rozwój maszyn i urządzeń transportu szybowego uwarunkowany jest również zastosowaniem mechatronicznych rozwiązań, w oparciu o osiągnięcia elektroniki. Elektronika zmienia transport szybowy, zwiększa  jego niezawodność działania, bezpieczeństwo ma też duży wpływ na poprawę ergonomii. Zagadnienia inteligentnych rozwiązań w transporcie szybowym przedstawiono w kilku rozdziałach monografii. Drugą istotną grupą zagadnień przedstawionych w monografii stanowią zagadnienia związane z linami nośnymi wyciągów szybowych, w tym: trwałości zmęczeniowej wytrzymałości elementów linopędni, pomiaru skoków lin nośnych oraz problemów eksploatacyjnych. Przedstawione wyniki prac badawczych są efektem współpracy jednostek nadzoru górniczego, instytutów naukowo-badawczych, wyższych uczelni technicznych specjalistów z kopalń oraz producentów maszyn i urządzeń, jak również specjalistów zagranicznych, zajmujących się problematyką transportu szybowego.