MASZYNY GÓRNICZE 1/2010 (121)

Wirtualne prototypowane kabiny operatora kolejki spągowej CLS–120 w świetle kryterium bezpieczeństwa
Chuchnowski W., Tokarczyk J., Szewerda K., Turewicz A.
Przyczyny uszkodzeń elementów hydrauliki sterującej i pro- pozycje ich minimalizacji
Gil J., Kubiesa R., Stoiński K.
Ścianowy system eksploatacji pokładów węgla w Australii w 2008 roku
Smolnik G.
Proces badania i oceny maszyn wyciągowych oraz urządzeń sygnalizacji szybowej zbudowanych w oparciu o sterowniki swobodnie programowalne
Cholewa J., Hałupczok P., Małecki J.
Rozwój konstrukcji rurowych młynów wibracyjnych
Sidor J., Tomach P.
Badania laboratoryjne wpływu parametrów pokładu sitowego na rozdział materiału w osadzarce pulsacyjnej w zależności od charakterystyki nadawy 
Kowol D., Lenartowicz M., Łagódka M.
Metody odzyskiwania i przetwarzania energii cieplnej
Woszczyński M., Stankiewicz K.
Wybór dostawców w aspekcie procesów jakościowych na przykładzie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009
Zając R., Zając A.
Działania Funduszu Badawczego Węgla i Stali na rzecz rozwoju innowacyjnych technik i technologii w górnictwie
Hordyniak E.

 

 

 


Wirtualne prototypowane kabiny operatora kolejki spągowej CLS–120 w świetle kryterium bezpieczeństwa

Chuchnowski W., Tokarczyk J., Szewerda K., Turewicz A.

W artykule przedstawiono metodę oceny rozwiązań konstrukcyjnych górniczej kolejki spągowej w świetle kryteriów bezpieczeństwa. Opracowana metoda ma charakter ogólny i może być stosowana do określania cech konstrukcyjnych szerokiej klasy rozwiązań środków transportu.


 

Przyczyny uszkodzeń elementów hydrauliki sterującej i pro- pozycje ich minimalizacji

Gil J., Kubiesa R., Stoiński K.

Niezawodna praca układów sterujących zmechanizowanej obudowy ścianowej ma istotny wpływ na efektywność pracy całego kompleksu ścianowego. Dokładne rozeznanie przyczyn powstawania uszkodzeń elementów układu sterującego i ich ograniczenie stanowi istotny kierunek działań podjętych w Zakładzie Remontowo-Produkcyjnym na potrzeby kopalń Kompanii Węglowej. W pracy przedstawiono zebrane na podstawie ankiety przyczyny uszkodzeń elementów hydrauliki sterującej i propozycje ich minimalizacji.


 

Ścianowy system eksploatacji pokładów węgla w Australii w 2008 roku

Smolnik G.

W artykule scharakteryzowano ścianowy system eksploatacji pokładów węgla z zawałem skał stropowych w kopalniach Australii. Przytoczono, podane głównie przez Kena Crama (2009), dane o liczbie ścian i ich wysokiej wydajności. Scharakteryzowano ścianowe przodki eksploatacyjne (długości, wybiegi i wysokości ścian, głębokość eksploatacji). Opisano cechy ścianowych obudów zmechanizowanych i własności najnowszych konstrukcji. Podano także podstawowe parametry kombajnów, przenośników ścianowych i systemów odstawy urobku.


 

Proces badania i oceny maszyn wyciągowych oraz urządzeń sygnalizacji szybowej zbudowanych w oparciu o sterowniki swobodnie programowalne

Cholewa J., Hałupczok P., Małecki J.

Poniższy materiał jest prezentacją poglądów autorów. Myślą przewodnią artykułu jest wywołanie konstruktywnej polemiki zainteresowanych poruszanym problemem instytucji, jak: państwowego nadzoru górniczego, jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań i oceny wyrobów, ośrodków rzeczoznawczych, projektantów, producentów i użytkowników maszyn wyciągowych oraz urządzeń sygnalizacji szybowej zbudowanych w oparciu o sterowniki programowalne. Polemika ta powinna doprowadzić do:

  • doskonalenia procedur postępowania podczas:
  • badania i oceny przed wydaniem postanowienia do przeprowadzania prób,
  • badania i oceny przed wydaniem dopuszczenia do stosowania,
  • badań kontrolnych odbiorczych, okresowych lub doraźnych,
  • eksploatacji pracujących obiektów,
  • modyfikacji niektórych przepisów górniczych dotyczących budowy i eksploatacji elementów górniczych wyciągów szybowych.

 

Rozwój konstrukcji rurowych młynów wibracyjnych

Sidor J., Tomach P.

Rurowe młyny wibracyjne stanowią dzięki dużym możliwościom technologicznym, mniejszym kosztom inwestycyjnym i eksploatacyjnym coraz częściej zastępują młyny kulowe. Praca zawiera opisy budowy oraz podstawowe parametry techniczne i technologiczne rurowych młynów wibracyjnych o wydajności od 5 do 60 Mg/godz. Podano także przykłady zastosowań młynów wibracyjnych oraz przykład młynowni wyposażonej w dwa młyny wibracyjne, które zastąpiły cztery młyny kulowe o ponad 40 razy większej pojemności komór.


 

Badania laboratoryjne wpływu parametrów pokładu sitowego na rozdział materiału w osadzarce pulsacyjnej w zależności od charakterystyki nadawy

Kowol D., Lenartowicz M., Łagódka M.

Parametry ruchu pulsacyjnego wody w osadzarce pulsacyjnej zapewniają odpowiednią skuteczność rozdziału wzbogacanego materiału oraz wydajność urządzenia. Jednym z wielu czynników mających wpływ na jakość parametrów wzbogacanego w osadzarce materiału jest rodzaj roboczego pokładu sitowego. W artykule zamieszczono wyniki badań wpływu wy- branych parametrów pokładu sitowego na proces rozdziału wzbogacanego materiału w zależności od charakterystyki nadawy. Badania laboratoryjne wykazały, że istniejąca zależność pomiędzy oporami przepływu wody przez otwory sit a charakterystyką ruchu pulsacyjnego wody w osadzarce, pozwala na jej dostosowanie do charakterystyki wzbogacanego materiału między innym poprzez dobór odpowiednich parametrów pokładu sitowego w komorze roboczej osadzarki.


 

Metody odzyskiwania i przetwarzania energii cieplnej

Woszczyński M., Stankiewicz K.

W artykule przedstawiono metody odzyskiwania i przetwarzania energii cieplnej pochodzącej z silników spalinowych. Przedstawiono wstępną analizę rynku paliw, z prognozą na najbliższe lata, a także zaprezentowano budowę i zasadę działania obecnie stosowanych systemów rekuperacji oraz bilans energii silnika spalinowego. Omówiono istniejące w świecie, wybrane rozwiązania w zakresie stosowania termogeneratorów i silników cieplnych. Zaproponowano koncepcję zabudowania systemu rekuperacji w maszynach górniczych i zaprezentowano korzyści wynikające z inwestycji w technologię rekuperacji oraz konwersji energii cieplnej.


 

Wybór dostawców w aspekcie procesów jakościowych na przykładzie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009

Zając R., Zając A.

W artykule przedstawiono ogólne zasady oceny dostawców towarów i usług na tle wymagań normy
PN-EN ISO 9001:2009. Zaprezentowano przykładowe czynniki wpływające na tryb wyboru oraz kryteria oceny dostawcy. Przybliżono systemowe podejście do oceny zarówno na etapie ich kwalifikacji, jak i okresowej oceny oraz opisano najważniejsze zjawiska ujawniane w trakcie współpracy z dostawcami.


 

Działania Funduszu Badawczego Węgla i Stali na rzecz rozwoju innowacyjnych technik i technologii w górnictwie

Hordyniak E.

Od 2003 roku funkcjonuje w Unii Europejskiej Pro- gram Badawczy Funduszu Badawczego Węgla i Stali, mający na celu wspomaganie rozwoju tych dwóch ważnych gałęzi przemysłowych poprzez finansowanie badań naukowych na ich rzecz. W artykule przedstawiona jest próba oceny, czy Program ten spełnia pokładane w nim nadzieje i rzeczywiście wspomaga powstanie nowych technik i technologii w przemyśle wydobywczym węgla.