Informacje dla autorów

Informacje dla autorów

 1. Redakcja przyjmuje oryginalne, nie publikowane wcześniej artykuły o merytorycznej zawartości odpowiadającej profilowi czasopisma.
 2. Redakcja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z opublikowania artykułu jeśli:
 • jego tematyka nie mieści się w profilu czasopisma,
 • artykuł nie uzyska pozytywnych recenzji,
 • artykuł jest niekompletny lub zawiera materiały graficzne o zbyt niskiej jakości,
 • nie został przygotowany zgodnie ze wskazówkami edytorskimi.
 1. Od autora/ów publikacji wymaga się:
 • ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji, przy czym główną odpowiedzialność za treść złożonego utworu ponosi autor zgłaszający opracowanie,
 • jawności informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład  merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.),
 • osoba wnosząca istotny wkład w powstanie publikacji, a nie podana wśród autorów, powinna  być wymieniona w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
 1. Niezbędnym warunkiem opublikowania artykułu jest przekazanie przez autora/ów praw autorskich i majątkowych do artykułu na rzecz Instytutu Techniki Górniczej KOMAG (Karta zgłoszenia).
 2. Wszelkie wykryte przypadki „ghostwritingu” i „guest authorshipu” będą demaskowane,  włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
 3. Autora/ów prosimy o stosowanie się do następujących zasad publikacji artykułów:

Zobacz:

Zasady redagowania artykułów w kwartalniku "Maszyny Górnicze" [doc] - Szablon artykułu

Bibliografia - wskazówki dla autorów [PDF]

7. Objętość artykułu nie może być mniejsza niż 6, a nie większa niż 10 stron edytorskich zgodnie z ustalonym szablonem czasopisma.

8. Tekst przeznaczony do publikacji należy przekazać na powyższym szablonie w wersji edytowalnej wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszenia artykułu (nadsyłanie materiałów na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Wstępna akceptacja artykułu, następuje po sprawdzeniu przez Redakcję:

 • zawartości pierwowzoru publikacji, tj. czy zawiera: stopnie i tytuły naukowe/zawodowe autora/ów; afiliacje autora/ów, tytuł, streszczenie, wstęp (wprowadzenie), ujęcie problematyki w punktach, podsumowanie, spis literatury (bibliografię),
 • karty zgłoszenia artykułu.

 

10. Kwalifikację artykułu do recenzji dokonuje Redaktor tematyczny.

11. Warunkiem  zatwierdzenia artykułu do publikacji jest uzyskanie pozytywnych recenzji – patrz procedura recenzowania

12. Korekta zrecenzowanej wersji artykułu przez Redaktora językowego oraz Redaktora technicznego.

13. Zatwierdzenie do druku ostatecznej wersji artykułu przez Redaktora Naczelnego „MINING MACHINES”.

 

Uwaga: Redakcja nie pobiera opłat za proces wydawniczy oraz opłaty za zatwierdzenie tekstu (APC - Article Processing Charge).

 

Formularz do pobrania:

Karta zgłoszenia [doc].

Szablon artykułu [doc]

 

Zapora "ghostwriting"

Czytelnicy kwartalnika „MINING MACHINES” mają  pewność, iż autor/zy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny
i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu.
Redakcja kwartalnika wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający artykuł. Redakcja wymaga podania  informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.