Główna Wydawnictwa Monografie KOMEKO, CYLINDER, KOMTECH KOMEKO 2011

KOMEKO 2011

Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych

BEZPIECZEŃSTWO – JAKOŚĆ – EFEKTYWNOŚĆ

brak w sprzedaży

Z wielką przyjemnością oddajemy w Państwa ręce monografię, która stanowi podsumowanie realizacji prac naukowych, badawczych i technicznych z zakresu innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska technik i technologii przeróbki surowców mineralnych. Jest ona wynikiem ścisłej koordynacji badań teoretycznych i doświadczalnych, realizowanych przez duże zespoły naukowo-badawcze, złożone ze specjalistów o różnych specjalnościach oraz badań przemysłowych i prac wdrożeniowych z udziałem przedstawicieli producentów oraz użytkowników maszyn i urządzeń do przeróbki surowców mineralnych. Przedstawiona w sześciu rozdziałach tematyka uwzględnia aspekty bezpieczeństwa, jakości i efektywności technologii przeróbki oraz relacje człowiek – maszyna – środowisko.

W rozdziale pierwszym przedstawiono, między innymi, dotychczasowe wyniki realizacji projektu „Foresight w zakresie priorytetowych i innowacyjnych technologii zagospodarowania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego”.

Rozwiązania maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej węgla zaprezentowano w rozdziale drugim. Przedstawiono prace badawczo-rozwojowe dotyczące osadzarek, klasyfikatorów, próbobiorników i pras filtracyjnych.

Maszyny i urządzenia, w coraz większym stopniu, wyposażone są w systemy sterowania procesami wzbogacania. Przykłady zastosowań takich systemów z wizualizacją procesu pracy osadzarek przedstawiono w rozdziale trzecim.

W rozdziale czwartym omówiono problematykę z zakresu technologii flotacji, natomiast w rozdziale piątym przedstawiono wyniki badań parametrów jakościowych węgla i mieszanek energetycznych z wykorzystaniem słomy rzepakowej i biomasy.

W ostatnim, szóstym rozdziale przedstawiono prace z zakresu ochrony środowiska oraz eliminowania i zapobiegania zagrożeniom.

Redaktorzy naukowi niniejszej monografii dziękują autorom z ośrodków naukowo-badawczych, wyższych uczelni i jednostek przemysłowych oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do jej wydania, mając nadzieję, że publikacja ta będzie pomocna w pracach projektowych, badawczych i wdrożeniowych technik i technologii dla przeróbki surowców mineralnych.


Praca zbiorowa
Redakcja naukowa: Adam Klich, Antoni Kozieł