Główna Wydawnictwa Monografie KOMEKO, CYLINDER, KOMTECH TRANSPORT SZYBOWY 2009

TRANSPORT SZYBOWY 2009

Image

brak w sprzedaży

 Przedstawiamy Państwu monografię poświeconą zagadnieniom nowoczesnych i niezawodnych systemów transportu szybowego. Programy rozwoju tej dziedziny wiążą się nierozerwalnie z potrzebą udostępniania nowych pokładów, w tym pogłębiania szybów oraz problemami  bezpieczeństwa.

Rozwój maszyn i urządzeń transportu szybowego uwarunkowany jest również zastosowaniem mechatronicznych rozwiązań, w oparciu o osiągnięcia elektroniki. Elektronika zmienia transport szybowy, zwiększa jego niezawodność działania, zwiększa bezpieczeństwo oraz poprawia ergonomię. Najbliższe lata rozwoju systemów transportu szybowego to nadanie im cech szeroko rozumianej „inteligencji”, która pozwoli operatorowi lepiej zrozumieć i ocenić warunki pracy, która wesprze go w podejmowaniu decyzji. Zagadnienia inteligentnych rozwiązań w transporcie szybowym przedstawiono w kilku rozdziałach monografii. Drugą istotną grupą zagadnień przedstawionych w niniejszej monografii stanowią zagadnienia związane z linami nośnymi wyciągów szybowych, w tym: trwałości zmęczeniowej wytrzymałości elementów linopędni, pomiarów skoku lin nośnych oraz problemów eksploatacyjnych.

Przedstawione wyniki prac badawczych są efektem współpracy jednostek nadzoru górniczego, instytutów naukowo-badawczych, wyższych uczelni technicznych specjalistów z kopalń oraz producentów maszyn i urządzeń, jak również specjalistów zagranicznych, zajmujących się problematyką transportu szybowego.


Praca zbiorowa
Redakcja naukowa: Adam Klich, Antoni Kozieł