Główna Wydawnictwa Monografie KOMEKO, CYLINDER, KOMTECH KOMTECH 2009

KOMTECH 2009

ImageInnowacyjne, bezpieczne oraz efektywne techniki i technologie dla górnictwa

CZŁOWIEK – MASZYNA – ŚRODOWISKO

brak w sprzedaży

Realizacja polityki Państwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy w przemyśle węglowym wymaga ciągłego podejmowania działań w obszarze profilaktyki i zwalczania zagrożeń, miedzy innymi poprzez tworzenie innowacyjnych, efektywnych i bezpiecznych rozwiązań w zakresie technik i technologii.

Analiza liczby i częstości zaistniałych wypadków w górnictwie węglowym wskazuje ich wzrost w latach 2006-2008, co pozostaje w wyraźnej sprzeczności z założeniami strategii poprawy bezpieczeństwa zakładającej, że w latach 2007 do 2012 wypadkowości zmniejszonej o 25%.

Katastrofy zaistniałe w polskim górnictwie węgla w kopalniach „Bielszowice” i „Halemba”, czy ostatnio w kopalni „Wujek-Śląsk” oraz świadomość różnorodności problemów i zagrożeń wynikających z coraz trudniejszych warunków górniczo-geologicznych zobowiązują nas do wyciągania wniosków i podejmowania zadań w celu doskonalenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych zagrożeń i zwiększających bezpieczeństwo pracy.

Prezentowane w niniejszej monografii wyniki prac naukowych, badawczych i wdrożeniowych, realizowane przez polskie ośrodki naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe, urzędy dozoru i przedstawicieli przemysłu są dowodem na aktywne wtłaczanie się wielu środowisk w prace dotyczące tematyki bezpieczeństwa, szczególnie w aspekcie relacji człowiek – maszyna – środowisko.

Zakres tematyczny monografii obejmuje prze wszystkim zagadnienia eksploatacji maszyn i urządzeń w zakładach górniczych, w aspekcie występujących zagrożeń oraz wymagań formalno-prawnych.

W opracowaniu przedstawiono najnowsze rozwiązania techniczne i organizacyjne związane z eksploatacją systemów ścianowych, tj.: kombajny, przenośniki zgrzebłowe i sekcje obudów zmechanizowanych, wytworzonych przez polskich producentów, jak również systemy monitoringu zasilania, sterowania i diagnostyki urządzeń transportu taśmowego, transportu podwieszanego, urządzeń chłodniczych, układów pompowych oraz innych maszyn i urządzeń wspomagających proces eksploatacji węgla.

W monografii zawarto przykłady inteligentnych układów sterowania zmierzających do automatyzacji procesów produkcyjnych, jak również zaprezentowano zagadnienia kształtowania bezpieczeństwa w transporcie górniczym z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, modelowania, obliczeń i badań. W opracowaniu poruszony został także istotny problem zwalczania zagrożeń pożarowych w oparciu o metody rozpoznawania prognozowania i monitoringu.


Praca zbiorowa
Redakcja naukowa: Adam Klich, Antoni Kozieł