Główna Wydawnictwa Monografie KOMEKO, CYLINDER, KOMTECH KOMEKO 2010

KOMEKO 2010

ImagePALIWA BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKO

Innowacyjne Techniki i Technologie

brak w sprzedaży

Po raz kolejny mamy przyjemność zaprezentowania Państwu monografię poświęconą najnowszym osiągnięciom naukowym, badawczym i technicznym z zakresu zrównoważonej gospodarki surowcami mineralnymi, rekultywacji terenów poprzemysłowych, gospodarki odpadami, wytwarzania i wykorzystywania paliw alternatywnych oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy

 

Przedstawiona w poszczególnych działach tematyka uwzględnia wyniki prac badawczych prowadzon6ych w wyższych uczelniach, jednostkach badawczo-rozwojowych, w aspekcie relacji Paliwa–Bezpieczeństwo–Środowisko.

Prezentowane wyniki prac naukowo-badawczych oraz wdrożeniowych obejmują procesy projektowania, badania, wytwarzania i eksploatacji rozwiązań technologicznych próbki surowców mineralnych, zwłaszcza w aspekcie zagospodarowania i składania odpadów wzbogacania węgla.

Wyznacznikiem przyszłościowych technologii odpadowych będzie problem składania odpadów niebezpiecznych, który przedstawiono w dwóch rozdziałach, autorów z Politechniki Śląskiej, KOMAG-u oraz OBR Chemkop sp. z o.o..

Kolejne rozdziały przedstawiają nowe rozwiązania konstrukcyjne maszyn i urządzeń do procesów przeróbczych surowców mineralnych, autorów z KOMAG-u oraz BPP WAMAG S.A..

Zagadnienia bezpieczeństwa i ochrony Środowiska pracy w zakresie ograniczenia zapylenia, hałasu, emisji spalin i stosowania materiałów wybuchowych zawarto w trzech rozdziałach monografii, autorstwa przedstawicieli KOMAG-u oraz Politechniki Śląskiej

 

Praca zbiorowa
Redakcja naukowa: Adam Klich, Antoni Kozieł


 

Nakład wyczerpany