Główna Wydawnictwa Monografie KOMEKO, CYLINDER, KOMTECH CYLINDER 2010

CYLINDER 2010

ImageBADANIE, KONSTRUKCJA, WYTWARZANIE I EKSPLOATACJA UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH

cena egz. 170,00 zł

Przedstawiamy Państwu monografię poświęconą badaniu, konstrukcji, wytwarzaniu i eksploatacji układów hydraulicznych. Taki tytuł i zakres tematyczny nosi Jubileuszowa dwudziesta Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna pod tradycyjną nazwą CYLINDER 2010. Na podkreślenie zasługuje również fakt, że jest ona organizowana w ramach obchodów 60-rocznicy powstania Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach.

Celem konferencji, której problematyka ujęta została w prezentowanej Państwu monografii, jest przegląd najnowszych osiągnięć naukowo-technicznych w dziedzinie projektowania, rozwoju, badań i eksploatacji układów hydraulicznych z uwzględnieniem relacji człowiek – maszyna – środowisko, wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie wykorzystania innowacyjnych technik i technologii, jak również weryfikacja prac instytucji naukowych i badawczych pod kątem możliwości i celowości przemysłowego zastosowania nowych koncepcji i rozwiązań.

Opracowania opublikowane w niniejszej monografii kompleksowo przedstawiają osiągnięcia różnych ośrodków naukowo-badawczych, w tym tradycyjnie już od wielu lat liczących się instytutów, katedr lub zespołów z wyższych uczelni między innymi Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Białostockiej, Politechniki Częstochowskiej, Politechniki Opolskiej, Politechniki Świętokrzyskiej, a także z innych jednostek, takich jak: Główny Instytut Górnictwa, ITG KOMAG, Komitet Techniczny Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Kompania Węglowa S.A. Zakład Remontowo-Produkcyjny w Bieruniu, BOMAR S.A., Volvo Polska Sp. z o.o. oraz Project EPAR.

Redaktorzy monografii serdecznie dziękują jej współautorom za przygotowanie rozdziałów wyrażając jednocześnie nadzieję, że będzie ona stanowiła kompendium wiedzy na temat rozwoju układów hydraulicznych oraz podstawę, jak co roku, obszernej merytorycznie, bardzo wartościowej i wnikliwej dyskusji uczestników.


Praca zbiorowa
Redakcja naukowa: Adam Klich, Antoni Kozieł, Edward Palczak