Główna Wydawnictwa Monografie KOMEKO, CYLINDER, KOMTECH KOMTECH 2010

KOMTECH 2010

ImageInnowacyjne, bezpieczne oraz efektywne techniki i technologie dla górnictwa

BEZPIECZEŃSTWO - EFEKTYWNOŚĆ - NIEZAWODNOŚĆ

brak w sprzedaży

Perspektywy rozwoju górnictwa i obserwowane ożywienie inwestycyjne na rynkach międzynarodowych związane są z ciągle rosnącym zapotrzebowaniem na surowce energetyczne, zwłaszcza w krajach rozwijających się dynamicznie, takich jak Indie i Chiny.

W ostatnim czasie obserwuje się, że ponoszone nakłady inwestycyjne w znaczącym stopniu dotyczą technologii i technik górniczych, w tym maszyn i urządzeń przeznaczonych do procesu produkcji surowców mineralnych.

Niezbędnym warunkiem sukcesu w branży górniczej jest zastosowanie nowoczesnych, zintegrowanych systemów mechanizacyjnych, uwzględniających wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska.

Innowacyjne rozwiązania maszyn i urządzeń, tworzące systemy mechanizacyjne, będą coraz bardziej rozwinięte technicznie i będą musiały spełniać wysokie kryteria w aspekcie niezawodności, wydajności i trwałości.

Służyć temu będą najnowsze osiągnięcia m.in. z zakresu mechatroniki i inżynierii materiałowej.

Ten międzynarodowy, interdyscyplinarny wymiar podejmowanej problematyki zawarto w niniejszej monografii pt: „Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. BEZPIECZEŃSTWO-EFEKTYWNOŚĆ-NIEZAWODNOŚĆ".

W poszczególnych rozdziałach zaprezentowano wyniki prac analitycznych, naukowych, badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, zrealizowanych w wielu ośrodkach naukowych, jednostkach dozoru górniczego, ale przede wszystkim w jednostkach przemysłowych, aktywnie uczestniczących w procesie realizacji innowacyjnej gospodarki. Główny zakres tematyczny monografii poświęcono zagadnieniom bezpieczeństwa, efektywności i niezawodności systemów mechanizacyjnych stosowanych w górnictwie.

Zaprezentowano najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne związane z eksploatacją systemami ścianowymi i chodnikowymi, w tym eksploatacją pokładów cienkich techniką strugową, systemami transportu urobku i jazdy ludzi, układami zasilania, sterowania i diagnostyki maszyn i urządzeń.

Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom bezpieczeństwa pracy, prezentując interaktywne formy kształtowania bezpieczeństwa pracy w górnictwie, kształtowania kompetencji pracowników z zastosowaniem technologii Augmented Reality oraz narzędzi internetowych.

W tym zakresie przedstawiono również zabezpieczenia gazowe i wentylacyjne stosowane w górnictwie polskim oraz urządzenia do przewietrzania wyrobisk.

Z obszaru nowych technologii wprowadzanych coraz powszechniej do górnictwa omówiono wybrane zagadnienia sterowania maszyn górniczych z możliwością zastosowania sieci neuronowych oraz nowoczesnych systemów przesyłania danych.

W ramach prowadzonych prac naukowych i badawczo-rozwojowych zaprezentowano najnowsze wyniki badań modelowych, laboratoryjnych i przemysłowych z obszaru diagnostyki, oceny stanu technicznego i optymalizacji rozwiązań maszyn i urządzeń dla górnictwa, w aspekcie ich niezawodności i trwałości.

Redaktorzy naczelni monografii składają serdeczne podziękowania wszystkim autorom rozdziałów i recenzentom, wyrażając jednocześnie nadzieję, że przedstawione najnowsze wyniki osiągnięć naukowo-przemysłowych przyczynią się do dalszego rozwoju bezpiecznego górnictwa.

Praca zbiorowa

Redakcja naukowa: Adam Klich, Antoni Kozieł