Główna Certyfikacja Informacje dla klientów Komunikaty archiwalne Komunikat nr 2

Komunikat nr 2

Informujemy, że w przypadku kiedy w maszynie podlegającej certyfikacji zidentyfikowano, na podstawie analizy ryzyka, funkcje bezpieczeństwa producent powinien udokumentować ocenę układu sterowania realizującego te funkcje z uwzględnieniem wymagań normy PN-EN 13849-1:2008/AC:2009 oraz PN-EN 62061:2008.