Komunikat nr 6

Informujemy, że bezpieczeństwo stosowania maszyn i urządzeń przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w dużym stopniu zależy od prawidłowo przeprowadzonej oceny ryzyka zapłonem (wybuchem). Podstawowymi normami, które pomagają w prawidłowym przeprowadzeniu i udokumentowaniu oceny ryzyka zapłonem (wybuchem) związanym ze stosowaniem maszyn górniczych są normy serii PN-EN 13463 oraz norma PN-EN 1710+A1:2010.