Komunikat nr 9

Informujemy, że KT nr 285 ds. Górniczych Maszyn i Urządzeń Dołowych, działający przy KOMAG-u opracował kolejny projekt normy, PN-G-32000 – Górnicze napędy i sterowania hydrauliczne - Złącza wtykowe – Wymagania, tym razem dotyczący podstawowych parametrów; wymagań konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i użytkowych dla złączy wtykowych stosowanych w górnictwie.

Projekt został skierowany do powszechnej ankiety.