Komunikat nr 10

Informujemy, że  norma PN-EN 13980:2004 została zastąpiona nową normą: PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011 Atmosfery wybuchowe - Część 34: Stosowanie systemów jakości przy produkcji urządzeń (oryg.)
Mając na uwadze powyższe zgodnie z ustaleniami Komisji Europejskiej zawartymi w  Official Journal of the European Union (C 130/1), jednostki które wdrożyły system na zgodność z normą PN-EN 13980:2004 w terminie do 25.5.2014 muszą dostosować swój system zarządzania  do wymagań nowej normy.  
Po tym terminie zatwierdzanie i ocena systemu jakości w produkcji urządzeń budowy przeciwwybuchowej będą dokonywane tylko na podstawie normy PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011.