Główna Certyfikacja Informacje dla klientów Komunikaty archiwalne Komunikaty II kwartał 2013

Komunikaty II kwartał 2013

Komunikat nr 20

Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca informuje producentów przetyczek przeznaczonych do zabezpieczania złącz wtykowych stosowanych w górniczych napędach i sterowaniach hydraulicznych, że nowe wydanie normy PN-G-32000:2011 Górnicze napędy i sterowania hydrauliczne. Złącza wtykowe. Wymagania, m.in. określiło wymagania w zakresie materiałów, własności mechanicznych, zabezpieczenia antykorozyjnego, wprowadziło dodatkowe odmiany przetyczek C i H oraz zmieniło wymagania w zakresie znakowania.

Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca posiada w swoim zakresie akredytacji normę PN-G-32000:2011 i oferuje przeprowadzenie procesów certyfikacji przetyczek i pozostałych elementów złącza wtykowego na zgodność z jej wymaganiami.

Dodatkowe informacje – mgr inż. Grzegorz Jeziorowski tel. (32) 23-74-463, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Komunikat nr 19

Norma dotycząca systemów jakości dla produkcji urządzeń budowy przeciwwybuchowej jest już dostępna w języku polskim. Polski Komitet Normalizacyjny zastąpił normę PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011 Atmosfery wybuchowe - Część 34: Stosowanie systemów jakości przy produkcji urządzeń (oryg.) nowym wydaniem normy z 2013 r. w języku polskim, ułatwiając tym samym jej wdrożenie.

Przypominamy, że ostatecznym terminem wdrożenia normy PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011 jest 25 maj 2014 r.

Dodatkowe informacje – dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Komunikat nr 18

Producenci układów hydraulicznych i pneumatycznych i ich elementów deklarują zgodność swoich wyrobów z normą PN-EN 982:1998 oraz PN-EN 982+A1:2008 Bezpieczeństwo maszyn. Wymagania bezpieczeństwa dotyczące układów hydraulicznych i pneumatycznych i ich elementów. Hydraulika, która została zastąpiona normą PN-EN ISO 4413:2011 Napędy i sterowania hydrauliczne. Ogólne zasady i wymagania bezpieczeństwa dotyczące układów i ich elementów.

Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca posiada w swoim zakresie akredytacji normę PN-EN ISO 4413:2011 i oferuje przeprowadzenie procesów certyfikacji wyrobów na zgodność z jej wymaganiami.

Dodatkowe informacje – mgr inż. Grzegorz Jeziorowski tel. (32) 23-74-463, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Komunikat nr 17

W marcu br. zostanie ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjna norma PN-EN 60079-0:2013, zharmonizowana z dyrektywą 94/9/WE (ATEX), zawierająca podstawowe wymagania dotyczące wszystkich urządzeń elektrycznych przeznaczonych do stosowania w atmosferach wybuchowych związanych z obecnością gazów, par, pyłów.

Poprzednie wydanie normy z 2009 r. nie wprowadziło zmian w wymaganiach technicznych. Zmiany dotyczyły uwzględnienia w oznaczeniu urządzeń Ex poziomów zabezpieczeń EPLs (Equipment Protection Levels) oraz rozdzielenia wymagań dla urządzeń przeznaczonych do pracy w gazowych atmosferach wybuchowych (grupa II) oraz zagrożonych wybuchem pyłów (grupa III).

Norma PN-EN 60079-0:2013 wprowadza szereg istotnych zmian wymagań technicznych dotyczących konstrukcji i badań urządzeń elektrycznych objętych jej zakresem, które należy uwzględnić podczas weryfikacji konstrukcji obecnie produkowanych wyrobów oraz projektowania wyrobów, które będą w najbliższej przyszłości poddawane procedurom oceny zgodności.

Dodatkowe informacje – dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Komunikat nr 16

Praktyka w ocenie zgodności rurociągów stalowych wykazuje, że producenci często nie uwzględniają zmian w dokumentacjach techniczno – konstrukcyjnych wynikających z zastąpienia normy PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania przez PN-EN 10210-1:2007, PN-EN 10210-2:2007 i PN-EN 10224:2006 oraz normy PN-H-74244:1979 Rury stalowe ze szwem przewodowe przez PN-EN 10219-1:2007, PN-EN 10219-2:2007, PN-EN 10208-2:2011 i PN-EN 10224:2006.

Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca zwraca uwagę, że konstrukcja (oznaczenie materiału konstrukcyjnego, średnice, grubości ścianek, tolerancje itp.) wprowadzanych do obrotu rurociągów stalowych powinna być zgodna z aktualnym stanem wiedzy technicznej, co może zostać spełnione poprzez uwzględnienie wymagań obowiązujących norm.

Komunikat nr 15

Doświadczenia Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej związane z oceną zgodności wyrobów wykonanych z tworzyw sztucznych lub zawierających taki rodzaj materiału wykazują, że tworzywa sztuczne nie są jednoznacznie identyfikowane. Nazwa i oznaczenie tworzywa na rysunku (w opisie wyrobu) powinny być identyczne jak nazwa i oznaczenie w sprawozdaniach z badań antyelektrostatyczności, trudnopalności, nietoksyczności. Na producencie/dostawcy spoczywa obowiązek zapewnienia jednolitej identyfikowalności tworzyw we wszystkich przedstawianych sprawozdaniach z badań, które zlecane są bezpośrednio przez producenta/dostawcę wyrobów.

Dodatkowe informacje – mgr inż. Józef Kaczmarczyk tel. (32) 23-74-570, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Komunikat nr 14

Norma PN-EN ISO 12100:2011 Bezpieczeństwo maszyn. Ogólne zasady projektowania. Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka, zharmonizowana z dyrektywą 2006/42/EC, została zastąpiona nowym jej wydaniem PN-EN ISO 12100:2012. Data publikacji: 26.11.2012 r.

Informujemy producentów i dostawców, którzy poddali swoje wyroby procesowi certyfikacji na zgodność z normami: PN-EN ISO 12100-1:2005, PN-EN ISO 12100-2:2005 i PN-EN ISO 14121-1:2008, że z dniem 30.11.2013 r. przestanie obowiązywać zasada domniemania zgodności z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy 2006/42/EC, którą wykazano poprzez spełnienie wymagań w/w norm.

Dodatkowe informacje – mgr inż. Władysław Neffe tel. (32) 23-74-476, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.