Komunikaty II kwartał 2013

Komunikat nr 20

Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca informuje producentów przetyczek przeznaczonych do zabezpieczania złącz wtykowych stosowanych w górniczych napędach i sterowaniach hydraulicznych, że nowe wydanie normy PN-G-32000:2011 Górnicze napędy i sterowania hydrauliczne. Złącza wtykowe. Wymagania, m.in. określiło wymagania w zakresie materiałów, własności mechanicznych, zabezpieczenia antykorozyjnego, wprowadziło dodatkowe odmiany przetyczek C i H oraz zmieniło wymagania w zakresie znakowania.

Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca posiada w swoim zakresie akredytacji normę PN-G-32000:2011 i oferuje przeprowadzenie procesów certyfikacji przetyczek i pozostałych elementów złącza wtykowego na zgodność z jej wymaganiami.

Dodatkowe informacje – mgr inż. Grzegorz Jeziorowski tel. (32) 23-74-463, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komunikat nr 19

Norma dotycząca systemów jakości dla produkcji urządzeń budowy przeciwwybuchowej jest już dostępna w języku polskim. Polski Komitet Normalizacyjny zastąpił normę PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011 Atmosfery wybuchowe - Część 34: Stosowanie systemów jakości przy produkcji urządzeń (oryg.) nowym wydaniem normy z 2013 r. w języku polskim, ułatwiając tym samym jej wdrożenie.

Przypominamy, że ostatecznym terminem wdrożenia normy PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011 jest 25 maj 2014 r.

Dodatkowe informacje – dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komunikat nr 18

Producenci układów hydraulicznych i pneumatycznych i ich elementów deklarują zgodność swoich wyrobów z normą PN-EN 982:1998 oraz PN-EN 982+A1:2008 Bezpieczeństwo maszyn. Wymagania bezpieczeństwa dotyczące układów hydraulicznych i pneumatycznych i ich elementów. Hydraulika, która została zastąpiona normą PN-EN ISO 4413:2011 Napędy i sterowania hydrauliczne. Ogólne zasady i wymagania bezpieczeństwa dotyczące układów i ich elementów.

Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca posiada w swoim zakresie akredytacji normę PN-EN ISO 4413:2011 i oferuje przeprowadzenie procesów certyfikacji wyrobów na zgodność z jej wymaganiami.

Dodatkowe informacje – mgr inż. Grzegorz Jeziorowski tel. (32) 23-74-463, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komunikat nr 17

W marcu br. zostanie ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjna norma PN-EN 60079-0:2013, zharmonizowana z dyrektywą 94/9/WE (ATEX), zawierająca podstawowe wymagania dotyczące wszystkich urządzeń elektrycznych przeznaczonych do stosowania w atmosferach wybuchowych związanych z obecnością gazów, par, pyłów.

Poprzednie wydanie normy z 2009 r. nie wprowadziło zmian w wymaganiach technicznych. Zmiany dotyczyły uwzględnienia w oznaczeniu urządzeń Ex poziomów zabezpieczeń EPLs (Equipment Protection Levels) oraz rozdzielenia wymagań dla urządzeń przeznaczonych do pracy w gazowych atmosferach wybuchowych (grupa II) oraz zagrożonych wybuchem pyłów (grupa III).

Norma PN-EN 60079-0:2013 wprowadza szereg istotnych zmian wymagań technicznych dotyczących konstrukcji i badań urządzeń elektrycznych objętych jej zakresem, które należy uwzględnić podczas weryfikacji konstrukcji obecnie produkowanych wyrobów oraz projektowania wyrobów, które będą w najbliższej przyszłości poddawane procedurom oceny zgodności.

Dodatkowe informacje – dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komunikat nr 16

Praktyka w ocenie zgodności rurociągów stalowych wykazuje, że producenci często nie uwzględniają zmian w dokumentacjach techniczno – konstrukcyjnych wynikających z zastąpienia normy PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania przez PN-EN 10210-1:2007, PN-EN 10210-2:2007 i PN-EN 10224:2006 oraz normy PN-H-74244:1979 Rury stalowe ze szwem przewodowe przez PN-EN 10219-1:2007, PN-EN 10219-2:2007, PN-EN 10208-2:2011 i PN-EN 10224:2006.

Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca zwraca uwagę, że konstrukcja (oznaczenie materiału konstrukcyjnego, średnice, grubości ścianek, tolerancje itp.) wprowadzanych do obrotu rurociągów stalowych powinna być zgodna z aktualnym stanem wiedzy technicznej, co może zostać spełnione poprzez uwzględnienie wymagań obowiązujących norm.

Komunikat nr 15

Doświadczenia Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej związane z oceną zgodności wyrobów wykonanych z tworzyw sztucznych lub zawierających taki rodzaj materiału wykazują, że tworzywa sztuczne nie są jednoznacznie identyfikowane. Nazwa i oznaczenie tworzywa na rysunku (w opisie wyrobu) powinny być identyczne jak nazwa i oznaczenie w sprawozdaniach z badań antyelektrostatyczności, trudnopalności, nietoksyczności. Na producencie/dostawcy spoczywa obowiązek zapewnienia jednolitej identyfikowalności tworzyw we wszystkich przedstawianych sprawozdaniach z badań, które zlecane są bezpośrednio przez producenta/dostawcę wyrobów.

Dodatkowe informacje – mgr inż. Józef Kaczmarczyk tel. (32) 23-74-570, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komunikat nr 14

Norma PN-EN ISO 12100:2011 Bezpieczeństwo maszyn. Ogólne zasady projektowania. Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka, zharmonizowana z dyrektywą 2006/42/EC, została zastąpiona nowym jej wydaniem PN-EN ISO 12100:2012. Data publikacji: 26.11.2012 r.

Informujemy producentów i dostawców, którzy poddali swoje wyroby procesowi certyfikacji na zgodność z normami: PN-EN ISO 12100-1:2005, PN-EN ISO 12100-2:2005 i PN-EN ISO 14121-1:2008, że z dniem 30.11.2013 r. przestanie obowiązywać zasada domniemania zgodności z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy 2006/42/EC, którą wykazano poprzez spełnienie wymagań w/w norm.

Dodatkowe informacje – mgr inż. Władysław Neffe tel. (32) 23-74-476, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.