Komunikaty IV kwartał 2013

Komunikat nr 24

Z dniem 24 listopada 2013 r. w życie wejdą postanowienia ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1238), z wyłączeniem art. 163a - 163c ustawy zmienianej w art. 1, które zaczną obowiązywać z dniem 1 stycznia 2015 r.

Nowelizacja ustawy nie spowoduje zmian w zakresie wymogów bezpieczeństwa dla wyrobów spełniających wymagania dotyczące oceny zgodności, określone w odrębnych przepisach.

Zwraca się jednak uwagę, aby producenci i dostawcy wyrobów, które będą wprowadzane do obrotu z powoływaniem na certyfikaty uprawniające do oznaczania wyrobów znakiem bezpieczeństwa wydane przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą, w wystawianych deklaracjach zgodności powoływali się na spełnienie wymagań bezpieczeństwa uwzględniających postanowienia ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981) wraz z późniejszymi zmianami.

Dodatkowe informacje – mgr inż. Józef Kaczmarczyk tel. (32) 23-74-570, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz mgr inż. Grzegorz Jeziorowski tel. (32) 23-74-463, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komunikat nr 23


Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca w obszarze objętym programami certyfikacji PC-DBA/17, PC-DBA/18 prowadzi ocenę zgodności stojaków ciernych górniczej obudowy indywidualnej z wymaganiami normy PN-G-15533:1997. Dokumentacja techniczna stojaka powinna jednoznacznie określać jego charakterystykę pracy ze względu na długość zsuwu rdzennika po odpowiednim obciążeniu siłą osiową, by uzyskał on podporność nominalną. Dodatkowo pożądanym jest, aby producenci informowali w dokumentacji o przystosowaniu stojaka do przenoszenia obciążeń dynamicznych lub o braku takiego przystosowania.

Dodatkowe informacje – mgr inż. Grzegorz Jeziorowski tel. (32) 23-74-463, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz mgr inż. Józef Kaczmarczyk tel. (32) 23-74-570, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.