Komunikaty I kwartał 2014

Komunikat nr 1/2014

W ubiegłym roku Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca poinformował w opublikowanym Komunikacie nr 17 o planowanym ustanowieniu przez Polski Komitet Normalizacyjny normy PN-EN 60079-0:2013 „Atmosfery wybuchowe. Część 0: Urządzenia. Podstawowe wymagania”, zharmonizowanej z dyrektywą 94/9/WE (ATEX).

Aktualny „Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 94/9/WE (ATEX) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 1994 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem” zawarty w Dzienniku Urzędowym UE (2013/C 319/08) z 05.11.2013 r. do chwili obecnej przywołuje wydanie z 2009 roku przedmiotowej normy, jako zharmonizowane z dyrektywą 94/9/WE.

Ponadto w „Komunikacie Nr 1/2014 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 stycznia 2014 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności” podano do wiadomości, że utrata aktualności normy PN-EN 60079-0:2009 stosowanej w ocenie zgodności nastąpi z dniem 2 kwietnia 2015 r.

W związku z powyższym Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca w prowadzonych procesach certyfikacji badania typu WE urządzeń, systemów ochronnych, części i podzespołów przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem niezmiennie potwierdza zrealizowanie zasadniczych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia poprzez spełnienie odpowiednich wymagań normy PN-EN 60079-0:2009.

Niemniej jednak zachęcamy producentów urządzeń do projektowania i weryfikacji ich konstrukcji uzupełniająco również zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 60079-0:2013, która wprowadziła zmiany w wymaganiach technicznych dotyczących konstrukcji i badań urządzeń elektrycznych.

Dodatkowe informacje – dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz mgr inż. Grzegorz Jeziorowski tel. (32) 23-74-463, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.