Główna

Fundusze Europejskie - NCBiR - Unia Europoejska

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. inż. Marka Jedziniaka

W środę 8 stycznia 2014 r. w Sali Rady Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. inż. Marka Jedziniaka.
Temat pracy doktorskiej brzmiał następująco: „Badania procesu mokrego odpylania powietrza z kopalnianego wyrobiska chodnikowego za pomocą odpylacza dyspersyjnego”.

Więcej: Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. inż. Marka Jedziniaka

   

Spotkanie konsorcjum projektu LapFORM

Instytut Techniki Górniczej KOMAG był gospodarzem trzeciego spotkania konsorcjum projektu LapFORM, które odbyło się 7 października br. w Gliwicach. Głównym celem projektu LapFORM jest opracowanie i udostępnienie on-line kursu adresowanego do chirurgów i projektantów narzędzi laparoskopowych, celem zapewnienia im kształcenia się i szkolenia w zakresie zastosowania ergonomii w laparoskopii oraz dostosowania innowacyjności produktów do potrzeb chirurgów laparoskopowych oraz w dalszej kolejności do ich środowiska pracy.

Więcej: Spotkanie konsorcjum projektu LapFORM

   

Poszerzona oferta akredytowanych laboratoriów badawczych Instytutu KOMAG

Zapraszamy do skorzystania z nowej, poszerzonej oferty akredytowanych laboratoriów badawczych  Instytutu:

Laboratorium Badań Stosowanych - certyfikat nr AB 665
Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska – certyfikat nr AB 910
Laboratorium Badań - certyfikat nr AB 039

Informujemy, że laboratoria opracowały i zwalidowały szereg nowych metodyk badawczych, które poddane zostały ocenie Polskiego Centrum Akredytacji, a następnie uwzględnione w nowych zakresach akredytacji.

Więcej: Poszerzona oferta akredytowanych laboratoriów badawczych Instytutu KOMAG

   

Jubileusz kwartalnika "Maszyny Górnicze"

Szanowni Państwo!

W czerwcu bieżącego roku wydawany przez nasz Instytut kwartalnik  naukowo-techniczny „Maszyny Górnicze” obchodził jubileusz 30-lecia istnienia. Z tej okazji wydany został specjalny numer 2/2013, w którym zaprezentowano krótki opis rozwoju określonych grup maszyn i urządzeń górniczych, z uwzględnieniem metod konstruowania i badania stosowanych na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Przegląd ten dokumentuje drogę rozwoju jaką przeszło polskie górnictwo oraz ukazuje zmieniające się trendy i priorytety, co prezentują  tytuły artykułów zawarte poniżej:

Więcej: Jubileusz kwartalnika "Maszyny Górnicze"

   

Maszyny Górnicze w Open Access

Informujemy, że zgodnie  propagowaną polityką MNiSW,  dotyczącą otwartego dostępu do danych i publikacji, od 2016 roku zmieniamy formę udostępniania kwartalnika Maszyny Górnicze. Wydawane przez KOMAG od ponad 35 lat czasopismo ukazywać się będzie tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej, w formie Open Access.

Polityka przyjęta w tym względzie przez nasz kwartalnik opiera się na przekonaniu, że podstawą rozwoju nauki jest otwartość. Pragniemy podkreślić, iż poza pełną dostępnością, nasze czasopismo nie będzie różnić się od tradycyjnych, dostępnych w prenumeracie innych czasopism, a model Open Access w pełni respektuje prawa autorskie, gdyż wykorzystuje międzynarodowe licencje Creative Commons..

Instytut Techniki Górniczej KOMAG zaprasza do korzystania z bezpłatnego dostępu do  wydań kwartalnika.

Mamy nadzieję, że dostępne w archiwum informacje wpłyną na poszerzenie wiedzy, jak również przyniosą wymierne korzyści nauce, autorom, jak i odbiorcom treści naszego wydawnictwa.

   

Rozstrzygnięto konkurs o nagrodę im. Prof. Bolesława Krupińskiego

Miło nam poinformować, że nasz pracownik, dr inż. Dariusz Prostański, został laureatem  II nagrody miesięcznika „Przegląd Górniczy” za artykuł "Ocena skuteczności stosowania powietrzno-wodnych urządzeń zraszających na przesypach przenośników w wyrobiskach korytarzowych".

Więcej: Rozstrzygnięto konkurs o nagrodę im. Prof. Bolesława Krupińskiego

   

Strona 13 z 17