Główna

Fundusze Europejskie - NCBiR - Unia Europoejska

Robocze posiedzenie Krajowej Grupy Wsparcia ds. Dyrektywy ATEX

W dniu 21.02.2014 r. w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG odbyło się robocze posiedzenie Krajowej Grupy Wsparcia ds. Dyrektywy ATEX. Uczestniczył w nim przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki oraz  reprezentanci Jednostek Notyfikowanych i Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Więcej: Robocze posiedzenie Krajowej Grupy Wsparcia ds. Dyrektywy ATEX

   

Zakończenie projektu współfinansowanego przez Unię Europejską

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

W grudniu 2013 r. zakończono realizację trwającego od lipca 2012 r. projektu pn.: „Rozbudowa laboratoriów Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach celem prowadzenia badań na rzecz bezpieczeństwa użytkowania wyrobów”. Projekt realizowany był w 40% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Działanie 1.3. „Transfer technologii i innowacji” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Pozostałe koszty projektu pokrył ze środków własnych Instytut Techniki Górniczej KOMAG. Dzięki inwestycji zmodernizowano i rozbudowano stanowiska badawcze w Laboratorium Badań oraz Laboratorium Metod Modelowania i Ergonomii oraz wdrożono system zarządzania pracą laboratoriów ITG KOMAG.

Więcej: Zakończenie projektu współfinansowanego przez Unię Europejską

   

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. inż. Marka Jedziniaka

W środę 8 stycznia 2014 r. w Sali Rady Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. inż. Marka Jedziniaka.
Temat pracy doktorskiej brzmiał następująco: „Badania procesu mokrego odpylania powietrza z kopalnianego wyrobiska chodnikowego za pomocą odpylacza dyspersyjnego”.

Więcej: Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. inż. Marka Jedziniaka

   

Spotkanie konsorcjum projektu LapFORM

Instytut Techniki Górniczej KOMAG był gospodarzem trzeciego spotkania konsorcjum projektu LapFORM, które odbyło się 7 października br. w Gliwicach. Głównym celem projektu LapFORM jest opracowanie i udostępnienie on-line kursu adresowanego do chirurgów i projektantów narzędzi laparoskopowych, celem zapewnienia im kształcenia się i szkolenia w zakresie zastosowania ergonomii w laparoskopii oraz dostosowania innowacyjności produktów do potrzeb chirurgów laparoskopowych oraz w dalszej kolejności do ich środowiska pracy.

Więcej: Spotkanie konsorcjum projektu LapFORM

   

Poszerzona oferta akredytowanych laboratoriów badawczych Instytutu KOMAG

Zapraszamy do skorzystania z nowej, poszerzonej oferty akredytowanych laboratoriów badawczych  Instytutu:

Laboratorium Badań Stosowanych - certyfikat nr AB 665
Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska – certyfikat nr AB 910
Laboratorium Badań - certyfikat nr AB 039

Informujemy, że laboratoria opracowały i zwalidowały szereg nowych metodyk badawczych, które poddane zostały ocenie Polskiego Centrum Akredytacji, a następnie uwzględnione w nowych zakresach akredytacji.

Więcej: Poszerzona oferta akredytowanych laboratoriów badawczych Instytutu KOMAG

   

Jubileusz kwartalnika "Maszyny Górnicze"

Szanowni Państwo!

W czerwcu bieżącego roku wydawany przez nasz Instytut kwartalnik  naukowo-techniczny „Maszyny Górnicze” obchodził jubileusz 30-lecia istnienia. Z tej okazji wydany został specjalny numer 2/2013, w którym zaprezentowano krótki opis rozwoju określonych grup maszyn i urządzeń górniczych, z uwzględnieniem metod konstruowania i badania stosowanych na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Przegląd ten dokumentuje drogę rozwoju jaką przeszło polskie górnictwo oraz ukazuje zmieniające się trendy i priorytety, co prezentują  tytuły artykułów zawarte poniżej:

Więcej: Jubileusz kwartalnika "Maszyny Górnicze"

   

Strona 13 z 18