Główna Osiągnięcia Napisali o nas Trybuna Górnicza "Trójwymiarowa kopalnia" - maj 2009 r.

Trybuna Górnicza "Trójwymiarowa kopalnia" - maj 2009 r.

Współczesne górnictwo węgla kamiennego opiera swe procesy produkcyjne na maszynach. W polskich kopalniach mechanizacja postępuje w szczególnie szybkim tempie. Dlatego należy poszukiwać coraz doskonalszych sposobów identyfikacji dotąd nieznanych zagrożeń, jakie pojawiają się w środowisku pracy.

(...)
Kształtowanie bezpieczeństwa w pracach prowadzonych w podziemnych wyrobiskach oparte jest w głównej mierze na szkoleniach upowszechniających bezpieczne metody pracy. Materiały szkoleniowe tworzone są z wykorzystaniem metod wizualizacji komputerowej i zawierają także rekonstrukcje zaistniałych w przeszłości wypadków. W ich produkcji specjalizuje się Laboratorium Metod Modelowania i Ergonomii Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach. (...)

Przeczytaj cały artykuł.