Ogłoszenie o wykonaniu umowy ZP-161/2021

Nr i data postępowania

ZP - 161 /2021 z dnia 17.08.2021 r.

Tryb realizacji zamówienia

Tryb podstawowy bez negocjacji

Przedmiot postępowania

Zakup wraz z dostawą mebli oraz wyposażenia laboratorium

Ogłoszenie o wykonaniu umowy opublikowane:

  1. na Platformie e-zamówienia
  1. w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich pod nr/ z dnia

Platforma e-zamówienia

pod nr 2022/BZP 00025962/01 z dnia 19.01.2022 r.

Wykonawca, który zrealizował zamówienie

POL-EKO-APARATURA Sp. J.  A. Polok – Kowalska S. Kowalski  

44-300 Wodzisław Śląski ul. Kokoszycka 172C

NIP: 647-216-26-87

Data realizacji zamówienia oraz wartość umowy brutto

Protokół odbioru z dnia 03.11.2021 r.

Wartość umowy brutto: 61 444,04 zł

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Projekt nr RPSL.08.03.02 – 24 – 0503/19

 

Polecamy