MASZYNY GÓRNICZE 4/2005 (104)

Tradycja i formy wieloletniej współ- pracy naukowo-technicznej CMG KOMAG z AGH w Krakowie
Klich A

Współpraca Instytutu Mechanizacji Górnictwa Politechniki Śląskiej z CMG KOMAG – dotychczasowe osiągnięcia i dalsze perspektywy
Jaszczuk M.

Chuchnowski W., Michalak D., Tokarczyk J.: Wirtualne pro- totypowanie maszyn górniczych w praktyce projektowej Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG
Winkler T., Dudek M., Bojara S.,

Działalność Centrum Mechanizacji Górnictwa KO- MAG na rzecz zwalczania zapylenia w wyrobiskach ścianowych
Kozieł A., Pieczora E., Prostański D.

Działalność Laboratorium Badań na tle 60-lecia istnienia CMG KOMAG
Madejczyk W., Wojtaszczyk M.

Uwarunkowania dalszego rozwoju techniki i technologii wyrobisk ścianowych
Sikora W.

Współpraca AGH – CMG KOMAG w zakresie urabiania wysokociśnieniowymi strumieniami wodnymi
Kalukiewicz A.

Działalność CMG KOMAG w za- kresie maszyn wyciągowych
Kowal L.

Osadzarki wodne pulsacyjne typu KOMAG – maszyny sprawdzone w przeróbce surowców mineralnych
Osoba M.

Ochrona środowiska
Jedziniak M., Pietrasik E., Rakwic B., Steindor M., Zacharz T.

Systemy zarządzania jakością w CMG KOMAG. Rola auditów wewnętrznych
Zając R.