Główna Wydawnictwa Monografie KOMEKO, CYLINDER, KOMTECH KOMTECH 2012

KOMTECH 2012

KOMTECH 2012 INNOWACYJNE TECHNIKI I TECHNOLOGIE DLA GÓRNICTWA

BEZPIECZEŃSTWO - EFEKTYWNOŚĆ - NIEZAWODNOŚĆ

brak w sprzedaży

Niniejsza monografia pt: „Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa – Bezpieczeństwo – Efektywność – Niezawodność” stanowi kompendium wiedzy o najnowszych, innowacyjnych osiągnięciach jednostek naukowych i przemysłowych oraz jednostek nadzoru górniczego.

Innowacyjność w czasach narastającego kryzysu gospodarczego powinna być stymulowana intensywniej niż w okresie wzrastającej koniunktury. Obecnie innowacyjność nie opiera się jedynie na nowych rozwiązaniach, których istotą jest szybkość działania, efektywność i oszczędność, jest to również jakość i nowoczesność.

Należy zatem ciągle poszukiwać nowych możliwości doskonalenia i zastosowań we wszystkich obszarach działalności człowieka. Nakłady poniesione na innowacje to inwestycja w przyszłość, niezbędna dla rozwoju nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy - najważniejszego paradygmatu Unii Europejskiej.

 

Prezentowana problematyka monografii, odzwierciedla wyniki działań na rzecz innowacyjności z zakresu badań stosowanych, którą zawarto w dziewięciu rozdziałach.

W pierwszych trzech przedstawiono zagadnienia bezpieczeństwa pracy w górnictwie w aspekcie współpracy jednostek nauki i przemysłu z Wyższym Urzędem Górniczym oraz oceny potencjalnych zagrożeń, kształtowania kompetencji pracowników kopalń i aspekty eksploatacji wyciągów szybowych. Kierunki rozwoju górniczych systemów mechanizacyjnych omówiono w rozdziale czwartym, na przykładzie wdrażanych w polskich kopalniach węgla kamiennego kompleksów ścianowych. Prezentowane wdrożenia wskazują na stale postępujący proces automatyzacji, z zastosowaniem nowoczesnych układów sterowania, który w istotnym stopniu wpływa na efektywne wykorzystanie potencjału technicznego.

W rozdziale piątym zaprezentowano zagadnienia zasilania i sterowania sekcjami obudowy zmechanizowanej, podstawowego elementu ścianowego systemu eksploatacji pokładów węgla, zapewniającego bezpieczeństwo pracy.

Wspomniana tematyka tworzenia rozwiązań dla automatyzacji procesów wydobywczych, z zastosowaniem rozwiązań mechatronicznych, stanowi treść szóstego rozdziału. System sterowania rozproszonego, zintegrowany monitoring, rozwiązania telekomunikacyjne oraz technologie sensorowe, to tylko część problematyki podejmowanej w ośrodkach naukowych i przemysłowych.

 

Przykłady wdrożeń nowoczesnych rozwiązań technik i technologii dla górnictwa zaprezentowano w rozdziale siódmym. Na uwagę zasługują zwłaszcza metody i środki ograniczające zagrożenie wybuchu pyłu węglowego oraz choroby zawodowej górników – pylicy.

Prace z zakresu badań i diagnozowania stanu maszyn i urządzeń zawiera rozdział ósmy, natomiast rozwiązaniom dotyczącym organizacji i zarządzania w systemach produkcji i eksploatacji maszyn i urządzeń poświęcony został rozdział dziewiąty.

Przedkładając monografię czytelnikom, składamy serdeczne podziękowanie autorom i recenzentom za jej przygotowanie.

W imieniu autorów publikacji oraz redakcji naukowej monografii wyrażamy również pogląd, że zaprezentowanie najnowszych technik i technologii dla górnictwa stanowiących dorobek jednostek naukowych i produkcyjnych związanych z górnictwem, jest dowodem uczestnictwa w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.

 

prof.dr hab.inż. Adam Klich

dr inż. Antoni Kozieł

Redaktorzy naukowi monografii